Tag Archives: συμβολαιογράφοι

Αύξηση του δικαστικού ενσήμου και επείγουσες ρυθμίσεις από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 05.12.12


Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 237/05.12.12, στο Κεφάλαιο ΣΤ΄, άρθρο 16, συμπεριλαμβάνονται και «Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Στις διευθετήσεις των επειγουσών εκκρεμοτήτων με τα συγχωνευόμενα Ειρηνοδικεία, δεν συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη για τα Υποθηκοφυλακεία.

Σημειώνουμε, ότι τροποποιείται και πάλι ο υπολογισμός του δικαστικού ενσήμου, το οποίο αυξάνεται για δεύτερη φορά σημαντικά.

Με τις διατάξεις αυτές λοιπόν, προβλέπεται:

  • Η παραμονή των εδρών των Συμβολαιογράφων στις έδρες των καταργούμενων Ειρηνοδικείων.
  • Η διενέργεια των εκκρεμών σε συγχωνευθέντα Ειρηνοδικεία πλειστηριασμών, στο κατάστημα του συγχωνεύσαντος Ειρηνοδικείου, σύμφωνα με το π.δ. 110/2012, κατά την προσδιορισθείσα ημερομηνία.
  • Η αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών από τα συγχωνευθέντα δικαστήρια, στο νέο δικαστήριο, που προκύπτει.
  • Η μεταφορά των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων από τα συγχωνευθέντα δικαστήρια, στο νέο δικαστήριο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν.4024/2011.
  • Η παράταση της ισχύος των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την απόφαση 5223/23.01.09 του Υπουργού Δικαιοσύνης.
  • Η παράταση της ισχύος του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως (Γ΄1046) εχως 31.12.13.
  • Η δυνατότητα αναγνώρισης τίτλου διαπίστευσης διαμεσολαβητή, που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτισης αλλοδαπής προέλευσης, κατόπιν εκπαίδευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα, εφ’όσον ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε μέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης τους άρθρου 5 του ν.3898/2010 και σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31.12.12.
  • Η αντικατάσταση του εδαφίου (β) της περιπτώσεως 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012, ως εξής: καταβολή ποσοστού οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) υπέρ του ΕΤΑΑ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών) , ποσοστού οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και, χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ποσού 8ο/οο του δικαστικού ενσήμου.  Κατά συνέπεια, η διάταξη περί δικαστικού ενσήμου, διαμορφώνεται ως εξής: «Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 8 %ο υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 8 %ο υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού  8 %ο) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η` του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971»

Το σύνολο των διατάξεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΠΡΑΞΗ ΝΟΜ. ΠΕΡΙΕΧ. (05.12.12)

1 σχόλιο

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Ο τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων συμβολαιογράφων


Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά Ειρηνοδικειακή και Εφετειακή περιφέρεια του διαγωνισμού υποψήφιων συμβολαιογράφων έτους 2011.

Ο πίνακας εδώ.

Σχολιάστε

Filed under ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Αδαμόπουλος κατά συμβολαιογράφων


Με σημερινή δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΔΣΑ καταφέρεται κατά των συμβολαιογράφων, τους οποίους, ούτε λίγο, ούτε πολύ, κατηγορεί για συντεχνιασμό. Από την ανακοίνωση πληροφορούμαστε, ότι υπάρχει αίτημα των συμβολαιογράφων για ανάθεση σ’ αυτούς δικαστικής ύλης, το οποίο όμως (αίτημα), δεν μπορέσαμε να βρούμε επίσημα και δημόσια διατυπωμένο. Η δήλωση έχει ως εξής:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Η από καιρό καταβαλλόμενη προσπάθεια για την επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης προέκυψε ως αναγκαιότητα προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα οιονεί αρνησιδικίας και να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια της χώρας από τη συσσώρευση ύλης που – σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής – αποτελεί την κύρια αιτία για την αργοπορία στη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων.

Στην προσπάθεια αυτή καλούμαστε να συστρατευτούμε όλοι οι παράγοντες του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κριτικά κάθε σχετική πρόταση και συνεισφέροντας με τις απόψεις μας – απόσταγμα και της καθημερινής τριβής μας με τη δικαστηριακή πραγματικότητα – στην προώθηση διατάξεων εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών. Ο παραμερισμός κάθε διάθεσης διαφύλαξης αμιγώς συντεχνιακών συμφερόντων και κεκτημένων είναι αναγκαία προϋπόθεση έτσι ώστε να αντικρίσουμε με τόλμη και ρεαλισμό τις υπαρκτές δυσλειτουργίες και να τις εξαλείψουμε.

Ωστόσο, οι Συμβολαιογράφοι δεν αποτελούν παράγοντες του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης. Ο ρόλος τους περιορίζεται στην καταγραφή δηλώσεων των συμβαλλομένων και όχι στην απονομή δικαίου. Αυτό έχουν κρίνει και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δικαιοδοτικό όργανο. Υπενθυμίζουμε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι απέκρουσαν την ανάθεση στους Προέδρους τους – στην ουσία – της έκδοσης συναινετικών διαζυγίων, ενεργώντας έτσι θεσμικά και όχι συντεχνιακά.

Συμμεριζόμαστε τον «προβληματισμό» των Συμβολαιογράφων αναφορικά με τη διαφαινόμενη χωροταξική μετάθεση του προβλήματος από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία της χώρας, κίνδυνο άλλωστε τον οποίο επισημάναμε εξαρχής. Ωστόσο, το πρόσφατα υποβληθέν αίτημά τους για ανάθεση σε αυτούς της αρμοδιότητας έκδοσης συναινετικών διαζυγίων και κληρονομητηρίων, συναινετικής εγγραφής και εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης, έκδοσης διαταγών πληρωμής και δημοσίευσης διαθηκών – πέραν της προφανούς (συντεχνιακής φύσης) σκοπιμότητας που εξυπηρετεί – παραγνωρίζει πλήρως το γεγονός πως η θέση των υποθέσεων αυτών υπό τη σκέπη της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης αποτελεί μονόδρομο που επιτάσσει το Σύνταγμα, παρέχοντας εχέγγυο αποτελεσματικότητας και σύμφωνης με τις νομοθετικές ρυθμίσεις διεκπεραίωσής τους, ως συνέπεια και της σχετικής αρμοδιότητας των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών.

Η σύνδεση των ως άνω υποθέσεων με τη δικαστηριακή ύλη εξακολουθεί να καθίσταται επιτακτική και – κατά συνέπεια – αδιαπραγμάτευτη, ως απόρροια συνταγματικών διατάξεων αλλά και γενικότερων παραδοχών του δικαιικού μας συστήματος, οι οποίες διατρέχουν επί σειρά ετών το νομικό μας πολιτισμό.

Εκείνο που πρέπει να τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου είναι ο συνεταιρισμός κάποιων στις συναλλαγές, αντιγράφοντας σχέδια, κατά τρόπο ώστε η πνευματική τους εργασία να εξαντλείται απλώς και μόνο στην εκ νέου – και μάλιστα διεκπεραιωτικού χαρακτήρα – περιγραφή του ακινήτου. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι τα σχέδια των συμβολαίων τα συντάσσουν εκ του νόμου Δικηγόροι, οι οποίοι – συντάσσοντας τα σχέδια αυτά – άνετα μπορούν να συντάσσουν και τα συμβόλαια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχολιάστε

Filed under ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Το πολυνομοσχέδιο για δικηγόρους και συμβολαιογράφους


Σύμφωνα με ρεπορτάζ της  «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», τα θέματα που άπτονται των επαγγελμάτων της δικηγορίας και της συμβολαιογραφίας και συμπεριλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο αφορούν την δραστηριοποίση δικηγορικών εταιρειών που θα μπορούν χωρίς δεσμεύσεις να δημιουργούν υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα, παρέχοντας πολλαπλές υπηρεσίες. Αυτή είναι η σημαντικότερη αλλαγή για τους δικηγόρους, ενώ για τους συμβολαιογράφους «ανοίγει» πλέον η αγορά και στους υπηκόους ευρωπαϊκών κρατών.

Μετά την αναλογική αμοιβή, η οποία μειώνεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της συναλλαγής, αναμένεται να υπογραφεί υπουργική απόφαση για τη μείωση κατά 30% των αμοιβών των συμβολαιογράφων.

Με σχέδιο νόμου ορίζονται επίσης οι κανόνες για τη διαφήμιση των δικηγορικών εταιρειών και μεμονωμένα των δικηγόρων, με αιχμή την απαγόρευση σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Κατά τα άλλα, επιτρέπεται η δημοσίευση επαγγελματικών καταχωρίσεων σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφήμιση δεν είναι παραπλανητική, δεν περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δίκες, ενώ απαγορεύονται οι συνεντεύξεις δικηγόρων με αναφορές σε υποθέσεις που χειρίζονται και εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Κάθε δικηγόρος ή εταιρεία που διατηρεί ή δημιουργεί επαγγελματική ιστοσελίδα, οφείλει να τη γνωστοποιεί στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Η παραβίαση των διατάξεων αυτών, πέραν των ποινικών ή διοικητικών συνεπειών, συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα, που τιμωρείται με πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 ευρώ ανά παράβαση. Η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων υπό τον πρόεδρό της Ιω. Αδαμόπουλο αντιδρά στη δημιουργία υποκαταστημάτων επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «κατ’ εντολήν της τρόικας, υιοθετεί άκριτα προτάσεις ασύμβατες με τον νομικό μας πολιτισμό».

Όλο το δημοσίευμα εδώ

Σχολιάστε

Filed under Δικηγορία

«Περιδιαβάζοντας» τις προτάσεις των δικηγορικών συλλόγων


Συνέρχεται σήμερα στην Αθήνα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία καλείται να καταθέσει τις προτάσεις της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εν όψει των πολλών και μεγάλων τροπολογιών, που εξήγγειλε ήδη αυτό. Οι ημέρες που προηγήθηκαν ήσαν ημέρες διαβούλευσης και εργασίας εντός των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ έχουν ήδη «ελεγχθεί» από τον αρμόδιο υπουργό, για έλλειψή τους. Με το post αυτό θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε όσες παρεμβάσεις μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τώρα, ενώ, εάν υπάρξουν και άλλες, θα υπάρξει και η σχετική ενημέρωση. Ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τίποτε το σχετικό  στα site των  δ.σ. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Ο δ.σ. Λάρισας έδωσε στη δημοσιότηα τις προτάσεις του για την επιτάχυσνη της δίκης  και αυτές για τον εξορθολογισμό των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Εκτεταμένες και λεπτομερείς είναι οι προτάσεις του δ.σ. Κοζάνης  για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ένα θέμα, που στην Κοζάνη ενδιαφέρει ευρύτατα την τοπική κοινωνία. Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση της Γ.Σ. του δ.σ. Καστοριάς, της οποίας το κείμενο αποτελεί και μία συνολική κριτική για την μέχρι τώρα στάση του κλάδου και το βρίσκουμε μόνον από τον dikigorosdramas, ενώ η Γ.Σ. του δ.σ. Χίου θέτει άμεσα προς συζήτηση το θέμα του «ανοίγματος» του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου, όπως και η Γ.Σ. Σερρών, την απόφαση της οποίας πληροφορούμαστε και πάλι μόνον από τον dikigorosdramas.

Διευκρινίζουμε, πως τα κείμενα που συμπεριλαμβάνουμε σ’ αυτό το post είναι μόνον τα άμεσα προσβάσιμα μέσω διαδικτύου, πράγμα, που σημαίνει, ότι οι προτάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων είναι σαφώς πολύ περισσότερες.

Σχολιάστε

Filed under ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνάντηση της Συντονιστικής με τον Υπουργό Δικαιοσύνης


Αύριο στις 12.00, σε εκτέλεση της πρόσφατης αποφάσεως της Ολομέλειας, συναντάται η Συντονιστική με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ώστε να διευκρινιστούν αμοβαία οι προθέσεις των μερών. Είναι σαφες πια, ότι η όποια, σχετική με την δικαιοσύνη πρωτοβουλία, έναν στόχο υπηρετεί: την μείωση του φερομένου αριθμού των εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων, ώστε να «βελτιωθούν» τα στατιστικά στοιχεία. Μόνον που, με τις προτεινόμενες μεταφορές αντικειμένων, εκείνος, που θα μειωθεί, είναι ο αριθμός των «περαιωμένων» υποθέσεων, οι οποίες, -σημειωθήτω- είναι απ’ αυτές, που δεν προσθέτουν «φόρτο» στα πινάκια….

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της «Καθημερινής» λοιπόν, οι ρυθμίσεις θα είναι έκτακτης ανάγκης και θα δοθούν σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, ενώ θα κινηθούν σε δύο άξονες: Ο πρώτος θα αφορά ρυθμίσεις για εξωδικαστική επίλυση των περισσότερων αστικών και εμπορικών διαφορών, που θα γίνεται στο εξής από εκπαιδευμένους δικηγόρους στο πλαίσιο της εφαρμογής και στη χώρα μας, του θεσμού της διαμεσολάβησης, που ισχύει με επιτυχία από χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο δεύτερος θα αφορά στην ανάθεση σε συμβολαιογράφους σημαντικών υποθέσεων, που δεν χρειάζεται να υφίστανται την βάσανο της δικαστικής κρίσης. (!!!) Όλο το ρεπορτάζ εδώ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, προαναγγέλλονται νέοι θεσμοί εξωδικαστικής επίλυσης, τους οποίους αναμένουμε, για να εκφραστούμε. Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο όμως, είναι, ότι ενισχύεται σκανδαλωδώς το «κλειστό»  επάγγελμα,  των συμβολαιογράφων, όχι μόνον με νέα ύλη, αλλά και, κυρίως, με δικαστικές αρμοδιότητες, καθιστάμενο τοιουτοτρόπως,  «υπερεπάγγελμα» των νομικών επαγγελμάτων. Είναι προφανές, ότι η μεταφορά στους συμβολαιογράφους δικαστικών αρμοδιοτήτων, (για να μην ξεχνιόμαστε, η προσημείωση υποθήκης είναι ασφαλιστικό μέτρο, ενώ η Διαταγή Πληρωμής, αν και δεν είναι απόφαση, οφείλει να περιβάλλεται τις εγγυήσεις της δικαστικής κρίσεως), πλήττει ευθέως το δικαστικό μας σύστημα, έτσι, όπως αυτό θεμελιώνεται στο ίδιο το Σύνταγμα του κράτους, αφού τους καθιστά δικαιοδοτικά όργανα, χωρίς να διαθέτουν τις απαιτούμενες προσωπικές και λειτουργικές εγγυήσεις προς τούτο.

Αδιευκρίνιστο παραμένει, εάν αυτά τα μέτρα έχουν κοστολογηθεί, ως προς την οικονομική επιβάρυνση του πολίτη αφ’ ενός και, την ελάφρυνση του δημοσίου αφ’ ετέρου.

Τελειώνοντας, πρέπει να επισημάνουμε, ότι είμαστε οι τελευταίοι, που θα υπερασπιστούμε την  παρούσα κατάσταση στην δικαιοσύνη, η οποία είναι σαφές, πως χρήζει τομών και ριζικών μεταρρυθμίσεων. Οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις όμως, χρειάζονται με την σειρά τους συνολική θεώρηση των πραγμάτων και συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου όμως (εάν και, εφ’ όσον, κινούνται στο πλαίσιο του ρεπορτάζ), υπό την πίεση άλλων, επειγουσών αναγκών της χώρας, μάλλον εμβαλωματικές είναι και, όχι μεταρρυθμιστικές.

Σχολιάστε

Filed under ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

Ο ΔΣΑ για την αφαίρεση δικαστικής ύλης


 Από τον ΔΣΑ δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση – απόφαση του Δ.Σ. του, σχετικά με την υπό συζήτηση αφαίρεση δικαστικής ύλης, προς όφελος της συμβολαιογραφικής. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες η δικηγορική κοινότητα γίνεται μάρτυρας διαρκών διαρροών αναφορικά με υπό συζήτηση πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με επικείμενη, κατά τα δημοσιεύματα, μεταφορά αρμοδιοτήτων σε συμβολαιογράφους και, πιο συγκεκριμένα, της έκδοσης συναινετικών διαζυγίων, διαταγών πληρωμής και προσημειώσεων ακινήτων για τη χορήγηση δανείων. Ως στόχος της προωθούμενης «μεταρρύθμισης» προβάλλεται η δήθεν δυνατότητα αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από διαδικασίες χαρακτηριζόμενες ως χρονοβόρες.

Πέραν της εσφαλμένης λογικής από την οποία εκκινεί το ως άνω σκεπτικό, παραγνωρίζοντας χρόνιες δυσλειτουργίες του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης, όπως είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και η καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων, παραβλέπει επιπλέον και βασικές νομοθετικές παραδοχές, οι οποίες στήριζαν με ισχυρή νομική επιχειρηματολογία τη μέχρι τώρα εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων από τα πολιτικά δικαστήρια.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικότατα ζητήματα όπως είναι η συνταγματική, κατά το άρθρο 21 § 1 Συντ., προστασία με την οποία περιβάλλει το κράτος το θεσμό της οικογένειας, συνεπώς και του γάμου, για τη λύση του οποίου απαιτεί δικαστική απόφαση κατόπιν ικανού διαστήματος περίσκεψης των συζύγων, αλλά και η τεχνική και λεπτομερειακή φύση των επιμέρους νομικών ζητημάτων που συνδέονται με την έκδοση διαταγών πληρωμής (π.χ. διαφορές σχετικές με αξιόγραφα και λοιπούς πιστωτικούς τίτλους), εξακολουθούν να καθιστούν επιτακτική τη σύνδεση των ως άνω υποθέσεων με τη δικαστηριακή ύλη. Την ίδια αναγκαιότητα εξυπηρετεί και η διατήρηση της αρμοδιότητας των Δικαστηρίων αναφορικά με την συναινετική εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων, διαδικασίας που συνεπάγεται σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τον κύριο του ακινήτου και, ως εκ τούτου χρήζει ελέγχου από τη δικαστική εξουσία. Η θέση των υποθέσεων αυτών υπό τη σκέπη της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης αποτελεί εχέγγυο αποτελεσματικότητας και σύμφωνης με τις νομοθετικές ρυθμίσεις διεκπεραίωσής τους, ως συνέπεια και της σχετικής πείρας των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών.

Εκτός των άλλων, διαπιστώνουμε με θλίψη μία εν τοις πράγμασι ομολογία αποτυχίας εκ μέρους της νομοθετικής εξουσίας και της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις ρυθμίσεις που μόλις προ διμήνου έθεσαν σε εφαρμογή διά του νόμου 3994/2011, αποσκοπώντας στο μεγαλόπνοο σχέδιο του εξορθολογισμού και της βελτίωσης στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης, το οποίο σπεύδουν να βελτιώσουν εκ νέου.

Παράλληλα, ανακύπτει και ένα μείζον ζήτημα καθαρό θεσμικό, αφού η προσπάθεια πλέον της «έξωθεν» και στερούμενης κάθε νομιμοποίησης «τρόικας» να επιβάλλει τις ασύμβατες με το ελληνικό δίκαιο λύσεις της – στα πρότυπα ενός μοντέλου «εθνικής σωτηρίας» που μόνο αυτή αντιλαμβάνεται – ξεπερνά πλέον όλα τα προσχήματα, έχοντας εξελιχθεί σε ανεπίτρεπτη, κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, υποκατάσταση των αρμόδιων θεσμών και φορέων, δυστυχώς υπό την ανοχή πολλών από τους τελευταίους που θα έπρεπε να αποτελούν θεματοφύλακες της συνταγματικής νομιμότητας. Η δήθεν καινοφανώς διαπιστωθείσα, κατόπιν της πρόσφατης συνάντησης εκπροσώπων της «τρόικας» με το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, καθυστέρηση στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης και στη διεκπεραίωση των φορολογικών δικών που συνεπάγεται αδυναμία είσπραξης των οφειλόμενων προς το κράτος, δεν είναι επιτρεπτό να οδηγήσει στην υιοθέτηση ασύμβατων με το ελληνικό νομικό οικοδόμημα και τις πάγιες παραδοχές του λύσεων, πολλώ δε μάλλον όταν αυτές έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αδυνατούν να επιλύσουν αποτελεσματικά το υπάρχον πρόβλημα και επιβάλλονται επιτακτικά υπό τη μορφή δήθεν κατεπείγοντος.

Σε κάθε περίπτωση και παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας που εδράζονται επί στέρεων νομικών επιχειρημάτων, όπως ανωτέρω τα εκθέσαμε, δεν μπορεί να μην επισημανθεί και ο αιφνιδιαστικός τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η επιβολή των εν λόγω ρυθμίσεων, κατά πλήρη αποκλεισμό κάθε έννοιας διαλόγου και διαβούλευσης με τους παράγοντες απονομής της Δικαιοσύνης και συλλειτουργούς αυτής, Δικηγόρους και Δικαστικούς λειτουργούς. Κατόπιν αυτών, μόνη ορατή και σύμφωνη με τις απόψεις μας για μια Δικαιοσύνη αποτελεσματική, επιλογή απομένει η αντίστασή μας, με κάθε νόμιμο μέσο στις εν λόγω κυβερνητικές και «μνημονιακής» αντίληψης μεθοδεύσεις που πλήττουν την ουσιαστική απονομή του δικαίου, παραγνωρίζοντας χρόνιες δυσλειτουργίες που εδράζονται επί άλλων ζητημάτων τα οποία η Πολιτεία αρνείται πεισματικά να αντιμετωπίσει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ»

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύχθηκε Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων


Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύχθηκε διαγωνισμός, για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 4-10-2011. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 29-9-2011.

          Ο διαγωνισμός διενεργείται:

          Α.      Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

          Β.      Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το σύνολο του κειμένου της προκήρυξης, εδώ. Για όποιον επιθυμεί να υποβάλει  υποψηφιότητα, το έντυπο της αίτησης εδώ.

Οι θέσεις προς πλήρωση, ανά Εφετειακή και Ειρηνοδικειακή περιφέρεια και είναι οι εξής: 

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Αθηνών 46
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ηλιούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Αχαρνών 2
Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παλλήνη) 1
Ειρηνοδικείο Λίμνης 1
Ειρηνοδικείο Σκύρου 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αλιβέρι) 1

 

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ειρηνοδικείο Πειραιώς 2
Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος) 1

 

 

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Αμβρυσσού (Δίστομο) 1
Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας 1
Ειρηνοδικείο Απεραντίων (Γρανίτσα) 1
Ειρηνοδικείο Δελφών 1
Ειρηνοδικείο Δωρίδος (Κροκύλιο) 1
Ειρηνοδικείο Ελάτειας 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Προυσσός) 1
Ειρηνοδικείο Ιτέας 1
Ειρηνοδικείο Ιτέας (Δεσφίνα) 1
Ειρηνοδικείο Ορχομενού 1
Ειρηνοδικείο Τολοφώνος (Ερατεινή) 1
Ειρηνοδικείο Υπάτης 1

 

 

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 1
Ειρηνοδικείο Ακράτας 1
Ειρηνοδικείο Αποδοτίας (Άνω Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Αροανίας 1
Ειρηνοδικείο Γαστούνης 1
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (Κοντοβάζαινα) 2
Ειρηνοδικείο Εχίνου (Κατούνα) 1
Ειρηνοδικείο Λαμπείας (Δίβρη) 1
Ειρηνοδικείο Πατρών 3
Ειρηνοδικείο Προσχίου (Πλάτανος Ναυπακτίας) 1
Ειρηνοδικείο Πύργου 1
Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 2
Ειρηνοδικείο Σολίου (Μύτικας) 1
     

 

 

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Άργους 1
Ειρηνοδικείο Άργους (Αχλαδόκαμπος) 1
Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι) 1
Ειρηνοδικείο Σικυώνος 1
Ειρηνοδικείο Τευθίδος (Λαγκάδια) 1
Ειρηνοδικείο Τροπαίων 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Δημητσάνα) 1
Ειρηνοδικείο Ορχομενού (Λεβίδι) 1
Ειρηνοδικείο Τρίπολης (Βλαχοκερασιά) 1
Ειρηνοδικείο Τροπαίων (Βαλτεσινίκο) 1

 

 

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ειρηνοδικείο Εράνης (Φιλιατρά) 3
Ειρηνοδικείο Φλεσσιάδος (Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Γυθείου (Άγ. Νικόλαος) 1

 

 

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 2
Ειρηνοδικείο Καστελίου Κισσάμου 1
Ειρηνοδικείο Χώρας Σφακίων 1
Ειρηνοδικείο Χανίων 2
Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως (Λασηθίου) 1
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας 1
Ειρηνοδικείο Αμαρίου (Αμάριο) 1

 

 

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Άγ. Κήρυκος) 1
Ειρηνοδικείο Παπάδου (Γέρας) 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Λιμήν Βαθέος) 1
Ειρηνοδικείο Χίου 1
Ειρηνοδικείο Θήρας (Ανάφη) 1

 

 

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ειρηνοδικείο Κω 1

 

 

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 7
Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1
Ειρηνοδικείο Κατερίνης 2
Ειρηνοδικείο Κιλκίς 1
Ειρηνοδικείο Κουφαλίων 1
Ειρηνοδικείο Νάουσας 1
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 1
Ειρηνοδικείο Σερρών 1
Ειρηνοδικείο Αρναίας 1
Ειρηνοδικείο Βέροιας 1
Ειρηνοδικείο Φυλλίδος (Ν. Ζίχνη) 1

 

 

ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ειρηνοδικείο Αγιάς 1
Ειρηνοδικείο Βόλου 1
Ειρηνοδικείο Βόλου (Φέρες) 1
Ειρηνοδικείο Ελασσόνας 1
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας 1
Ειρηνοδικείο Λάρισας 3
Ειρηνοδικείο Τρικάλων 2
Ειρηνοδικείο Τυρνάβου 1
Ειρηνοδικείο Σοφάδων 1
 

 

 

 

 

 

 

   

 ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ειρηνοδικείο     Πρέβεζας                                                    1    
Ειρηνοδικείο Θεσπρωτικού 1  
Ειρηνοδικείο Μετσόβου 1  
Ειρηνοδικείο Πάργας 1  

 

 

ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ειρηνοδικείο Κερκύρας 1

 

ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Μακροχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Πρεσπών (Άγ. Γερμανός) 1
Ειρηνοδικείο Σερβίων 1

 

 

ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 1
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1
Ειρηνοδικείο Ξάνθης 1
Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας 1
Ειρηνοδικείο Νευροκοπίου 1
Ειρηνοδικείο Καβάλας 1

Σχολιάστε

Filed under Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ανοίγει, ως προς την ιθαγένεια, το επάγγελμα του συμβολαιογράφου


Η ιθαγένεια δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου, αποφάσισε το ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν τους υπόλοιπους όρους άσκησης του επαγγέλματος.

 Για την Ελλάδα, αυτοί οι όροι είναι: 1) η συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας 2) η κατοχή πτυχίου Νομικής σχολής 3) άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου με διετή δικηγορία και 4) επιτυχία στις ετήσιες εξετάσεις που πραγματοποιούνται.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=278270

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ