Tag Archives: Ν.3869/2010

Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στον 3869/2010, ως «μη έμποροι»


Με απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή κ. Νικολόπουλου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σκόρδας, διευκρινίζει, ότι γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία, δεν χαρακτηρίζονται έμποροι. Και, άρα, υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3869/2010.

Όλη η απάντηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
           ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81                                                                        Αθήνα, 01/02/2013
ΤΗΛ. : 213 15 14 305                                                                         Αριθ. Πρωτ.: Β13-5
Email: gemporiou@gge.gr
FAX : 210 3837843

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Ν. Νικολόπουλου.

Σχετ.: Ερώτηση 5685/10-01-2013.

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Ν. Νικολόπουλος, με θέμα : «Ευνοϊκές ρυθμίσεις περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου-Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Ο υφιστάμενος νόμος 3869/2010 «Για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», τροπολογία του οποίου βρίσκεται σε στάδιο διαβουλεύσεων, απευθύνεται σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, και προϋπόθεση ένταξης αυτών στον νόμο είναι να μην έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Το άρθρο 2 παρ 1 του πτωχευτικού κώδικα ορίζει ότι πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Κατά το Β.Δ. 19-04/1-5/1835 άρθρο 1, ορίζεται ότι έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές και κύριο επάγγελμα έχουν την εμπορία.

Επίσης κατά το Β.Δ. 2/14-05-1835, προβλέπεται ποιες είναι οι εμπορικές πράξεις βάσει των οποίων κάποιος αποκτά την εμπορική ιδιότητα.

Συνεπώς, στα πλαίσια του ν. 3869/2010. υπάγονται και οι επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται έμποροι.

Προσθέτως υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. (άρθρο 2 παρ. 3 πτωχευτικού κώδικα).

Οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

Σημειώνεται περαιτέρω, ότι νομολογιακά¹ και ερμηνευτικά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ήδη υπάγονται και οι «μικροέμποροι» δηλαδή φυσικά πρόσωπα που ασκούν την  εμπορική τους δραστηριότητα κατά βάση μέσα από την προσωπική τους εργασία, αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους, και έχουν περιορισμένες οφειλές από εμπορικές πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ως εκ τούτου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/18.12.2012) και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 άρθρου 5 προβλέπεται για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η αναστολή των πλειστηριασμών οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

Περαιτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/18.12.2012), η φράση «μέχρι την 31-12-2012» της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31-12-2013». Συνεπώς μέχρι την 31-12-2013, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρο 9 του ν. 3869/2010. Η διάταξη δε, αυτή εφαρμόζεται  για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.

Αναφορικά με την υπερχρέωση των εμπόρων που έχουν πτωχευτική ικανότητα αυτοί υπάγονται στον πτωχευτικό κώδικα. Σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα αρμόδιο είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών.

¹Βλ 16/2012 ΕιρΠατρών, 2/2011 ΕιρΠαμίσου όπου ορίζεται ότι η ενέργεια εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα εφόσον εμφανίζεται ως αμοιβή σωματικής καταπόνησης (υπαίθριοι μεταπωλητές, μικροπωλητές κλπ) δεν προσδίδει σε αυτόν την εμπορική ιδιότητα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Συνήγορος του Καταναλωτή: «Μη επιτρεπτή ενέργεια» η όχληση οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Με σημερινή του παρέμβαση ο Συνήγορος του Καταναλωτή διευκρινίζει, ότι οι οχλήσεις για οφειλές προσώπων, που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010 είναι μη επιτρεπτή ενέργεια.
 Το σχετικό δελτίο τύπου:
                                                                     Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013
Δελτίο Τύπου
Θέμα:  Μη ενδεδειγμένη δράση και λειτουργία Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή λαμβάνει τακτικά και συστηματικά παράπονα από πολίτες-καταναλωτές, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι αν και κανονικώς έχουν υπαχθεί στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εντούτοις γίνονται αδιάκοπα αποδέκτες οχλήσεων από εκπρόσωπους εταιρειών, στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο της ενημέρωσής τους για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ως γνωστόν, για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στον νόμο, αρχίζοντας από το εξωδικαστικό στάδιο, προβλέπεται η υποχρεωτική χορήγηση από τα πιστωτικά ιδρύματα αναλυτικής κατάστασης των οφειλών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου με το οποίο αυτές εκτοκίζονται.
Δηλαδή, από τη στιγμή που ένας οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αφενός, κατ’ αυτόν τον τρόπο γνωστοποιεί το γεγονός της αδυναμίας του να εξυπηρετεί τα χρέη του ως έχουν, επαφιέμενος στο τέλος-τέλος στην κρίση του Δικαστή να αποφασίσει για την τύχη τους, αφετέρου γνωρίζει ήδη με δική του πρωτοβουλία το ακριβές τους ύψος.
Επομένως, καμία περαιτέρω σημασία και κανέναν προφανή ρόλο δεν επιτελεί η εκδήλωση οχλήσεων από τα τραπεζικά ιδρύματα, απευθείας ή δια συνεργατών τους, προς τους οφειλέτες -και μάλιστα κατά τρόπο συστηματικό- για την υπενθύμιση χρεών που τους είναι ήδη γνωστά. Αντιθέτως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο μόνο πρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση
 μπορεί να τους επιφέρει εν μέσω της ήδη δυσχερούς τους θέσης, με κίνδυνο μάλιστα μια τέτοια πρακτική να θεωρηθεί ότι προσβάλλει, κατά πρώτον και κυριότερο, το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των ατόμων και της μη προσβολής αυτής.
Πέραν αυτού, είναι γεγονός ότι η ανάθεση εντολής των τραπεζικών ιδρυμάτων για ενημέρωση οφειλετών σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση είναι μία, κατά τον νόμο, μη επιτρεπτή ενέργεια.

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας: αναβολή εκδόσεως αποφάσεως από το Ειρηνοδικείο Λάρισας και όχι διαγραφή χρεών


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, με δελτίο τύπου του, παρεμβαίνει υπέρ της αλήθειας και της σοβαρότητας και δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις, για την περίφημη απόφαση 106/2011 του Ειρηνοδικείου Λάρισας, που κατά κόρον προβλήθηκε από τα ΜΜΕ, ως απαλείφουσα το σύνολο των χρεών οφειλέτιδος. Το δελτίο τύπου, έχει ως εξής:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 13 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Από τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, έτυχε ευρείας δημοσιότητας στα Μ.Μ.Ε. της χώρας η «είδηση» ότι το Ειρηνοδικείο Λάρισας με απόφασή του (και δη την υπ’αριθμ. 106/2011 -εκουσία δικαιοδοσία-) διέγραψε το 100% των χρεών (26.179,65 ευρώ) άνεργης δανειολήπτριας. Δεδομένης μάλιστα της δυναμικής των ΜΜΕ, η εν λόγω «είδηση» αναπαράχθηκε και συνεχίζει να αναπαράγεται πολλαπλώς, αποτελώντας αντικείμενο συζήτησης πανελληνίως.
Θεωρώντας θεσμικό μας καθήκον να συνεχίσουμε, όπως εμπράκτως έχουμε αποδείξει, να προσεγγίζουμε με τη δέουσα υπευθυνότητα το ευαίσθητο ζήτημα των «υπερχρεωμένων» πολιτών, οφείλουμε, προς αποκατάσταση της αληθείας, να διευκρινίσουμε τα εξής :
Η συγκεκριμένη «είδηση», με τον τρόπο που είδε το φώς της δημοσιότητας, ουδεμία σχέση έχει με το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης στην οποία αναφέρεται, καθώς ουδόλως τούτη διέγραψε τα χρέη της αιτούσας, παρά μόνον ανέβαλε την κρίση της, ορίζοντας νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της.
Για του λόγου δε το αληθές παραπέμπουμε ευθέως τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασής, σύμφωνα με τα οποία:
« … απεδείχθη ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε πραγματική αδυναμία καταβολής και ελαχίστων ακόμη χρηματικών ποσών … πλην όμως λόγω του ότι η παραπάνω δυσμενής οικονομική κατάσταση της αιτούσας κρίνεται ως προσωρινή … πρέπει για το λόγο αυτό το Δικαστήριο να αναβάλει την έκδοση απόφασης και να ορίσει νέα δικάσιμο, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, για επαναπροσδιορισμό …»
«Για τους λόγους αυτούς … Αναβάλει την έκδοση απόφασης και Ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών
της αιτούσας … » .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κατσαρός                                               Τρύφων Τσάτσαρος

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Μεγαλύτερη προστασία για τους οφειλέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων


 Με το άρθρο 85 του ν.3996/2011, που τέθηκε σε ισχύ από 05.08.11 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.3869/2010, για την ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, μεταβάλλοντας σημαντικά το πλαίσιο εφαρμογής του νόμου. Έτσι, με τις νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων :

 ι) καθιερώνεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής ή οποιουδήποτε προληπτικού μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 781 ΚΠολΔ,

ιι) διευκρινίζεται, ότι αρκεί η επίδοση της αίτησης στους πιστωτές, χωρίς να χρειάζεται χωριστά η επίδοση της κατάστασης οφειλών και πιστωτών,

ιιι) διευκρινίζεται επίσης, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας αφορά και τους ψιλούς κυρίους, επικαρπωτές και κυρίους ιδανικού μεριδίου και, τέλος,

ιν) καθιερώνεται υποχρέωση των πιστωτών, να μνημονεύουν το επιτόκιο εξυπηρέτησης των οφειλών στην σχετική κατάσταση, ώστε να είναι πληρέστερη η εικόνα των οφειλών.

Συγκεκριμένα, το σύνολο της διάταξης έχει ως εξής:

«Καταργούμενες διατάξεις

Α. 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 (Α` 130) αντικαθίσταται η φράση «των οφειλών αυτών» από τη φράση «των ειλών τους».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:  «Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται και το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»

3. Στο άρθρο 5 του ν. 3869/2010 η φράση «αντίγραφα: α) της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της, β) της κατάστασης  της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και γ) του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών,» αντικαθίσταται από τη φράση αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της,».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3869/2010 η φράση «το δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη» αντικαθίσταται από τη φράση του «το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη».

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο φειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επί αυτών.»

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 μετά τη φράση «με την επιφύλαξη όσων ορίζονται», προστίθεται η φράση «στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και».

7. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 προστίθεται η φράση «καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή.».

8. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται μετά τη φράση «της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,» η φράση «ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος».

Καταργούμενες διατάξεις

Β.1. Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010 (Α` 207) καταργείται.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 (Α`287), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 1140/1981 (Α` 68) και το άρθρο 22 του ν. 1276/1982 (Α` 100), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1759/1988 (Α`50 ), καταργούνται.

3. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α` της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2512/1997 (Α`138), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 (Α` 48), καταργούνται.

4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 (Α`49) καταργείται.

5. Η ΔΙΑΔΠ/Α/32670/27.11.2007 (Β` 2353) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.

6. Οι παράγραφοι 10 και 10α του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α` 117), όπως διαμορφώθηκαν με τις αριθ. 103/οικ. 378/27.2.1990 (Β` 320),
103/252/5.3.1996 (Β` 270) και 103/οικ.790/9.5.1997(Β` 407) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η περίπτωση Β` της 32778/Σ.365/27.7.1959 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η παράγραφος 4 της Φ80000/18926/832/1.8.2008 απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β` 1621), καταργούνται από 1.1.2011.

7. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 6441/1935 (Α`3), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 517/1968 (ΑΙ88) καταργείται.

8. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 (Α`111) καταργείται.

9. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3717/2008 (Α` 239) καταργείται από την ημερομηνία ισχύος της (26.11.2008).

10. Το εδάφιο Α` της παρ. 23 του άρθρου 11 του ν. 2956/2001 (Α` 258), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3896/2010 (Α` 207), καταργείται.

11. Τα άρθρα 29 και 30 του ν. 3863/2010 (Α`115) καταργούνται, πλην της περίπτωσης δ` της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3863/2010.

12. Η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3232/2004 (Α` 48) και η παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 3655/2008 (Α` 58) καταργούνται.

13. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2335/1995 (Α` 185) καταργείται.

14. Το άρθρο 68 του ν. 3655/2008 (Α` 58) καταργείται.

15. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ι` της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α`183) καταργούνται.

16. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται».

Ο νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170/05.08.11.

Σχολιάστε

Filed under ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ