Tag Archives: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα της απογραφής 2011


Στο υπ’ αριθμόν 2230/31.7.2012 ΦΕΚ τευχ. Β δημοσιεύτηκαν τα επεξεργασμένα αποτελέσματα της απογραφής του 2011. Η απογραφή έγινε με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν οι ίδιοι οι απογραφέντες, ανά Δημοτική Ενότητα. Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ στην ανακοίνωσή της, τα αποτελέσματα της απογραφής 2011 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά των προηγουμένων απογραφών, πράγμα το οποίο οφείλεται στο ότι η μεθοδολογία της απογραφής αυτής διαφέρει σημαντικά από αυτή των προηγουμένων ετών.

Όλα τα στοιχεία της απογραφής  εδώ.

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Παρέμβαση Αδαμόπουλου υπέρ του Συντάγματος και κατά της Διοίκησης ΕΛ.ΣΤΑΤ.


Με σημερινό δελτίο τύπου του ο πρόεδρος του ΔΣΑ παρεμβαίνει στη συγκυρία, επικαλούμενος αντισυνταγματικότητα, λόγω του μη ανακαθορισμού των βουλευτικών εδρών, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Το σχετικό δελτίο τύπου έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 2 του Συντάγματος, «[ο] αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.»

Εν προκειμένω, η τελευταία απογραφή ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) την 24η Μαΐου 2011 – ημερομηνία η οποία επιβεβαιώνεται επίσημα και αδιαμφισβήτητα από σχετικό Δελτίο Τύπου της ίδιας της Αρχής – και ως εκ τούτου, καθόσον έχει ήδη παρέλθει έτος από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της ως άνω απογραφής, τα αποτελέσματα αυτής θεωρείται ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας θα έπρεπε να καθοριστεί με βάση το νόμιμο πληθυσμό των εκλογικών περιφερειών, όπως προέκυψε, σύμφωνα με την απογραφή αυτή.

Αυτό όμως δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να υφίσταται εξαιρετικά σοβαρή συνταγματική παράλειψη, καθώς, στο μέτρο που εκτιμάται ότι έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές στην κατανομή του πληθυσμού ανά περιφέρεια σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή (2001), που, αντιστοίχως, συνεπάγεται αλλαγές στον αριθμό των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια, οι ενστάσεις που, μετά βεβαιότητας θα ασκηθούν κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου, ενδέχεται να οδηγήσουν όχι μόνο σε μαζική ανακατανομή των βουλευτικών εδρών σε μεγάλο μέρος εκλογικών περιφερειών αλλά και σε επαναπροσδιορισμό της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης κάθε κόμματος, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο ακόμα και την εμπιστοσύνη της Βουλής προς την τότε Κυβέρνηση, και κατ’ επέκταση την ίδια την κυβερνητική σταθερότητα.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
– εκφράζει την έντονη θεσμική ανησυχία του για τον κίνδυνο πρόκλησης οξύτατης συνταγματικής κρίσης, η οποία, πέρα από τα σοβαρότατα προβλήματα που αναμένεται να προκαλέσει στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, θα θέσει υπό αμφισβήτηση και το διεθνές κύρος της χώρας μας
– διαπιστώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με τη (μη) δημοσίευση των στοιχείων της τελευταίας απογραφής από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τρόπο ώστε να καθίσταται επί του παρόντος ανέφικτη η κατ’ ουσία εφαρμογή του άρθρου 54 παρ. 2 του Συντάγματος,
– ζητεί την παραίτηση της Διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., και
– επιφυλάσσεται για την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των μελών της εν λόγω Αρχής καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που πράξεις ή παραλείψεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χρήζουν διερεύνησης και ποινικής αξιολόγησης. Υπενθυμίζουμε ότι, ήδη από την 29η Σεπτεμβρίου 2011, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνώνέχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τη διάπραξη σοβαρότατων αξιοποίνων πράξεων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. που αφορούν σε παράνομη διόγκωση του αναθεωρημένου ελλείμματος του 2009 σε 15,4%, με τελικό αποτέλεσμα την υπαγωγή της Ελλάδας στο Μνημόνιο και τη συνακόλουθη επιβολή στη χώρα σκληρών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων σε βάρος του Ελληνικού Λαού.

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΣΑ: Μηνυτήρια αναφορά για επείγουσα διερεύνηση των ποινικών ευθυνών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ορισμό εφέτη – ανακριτή


 Συνεχίζοντας με την τακτική των καθημερινών παρεμβάσεών του στην πολιτική ζωή της χώρας, ο ΔΣΑ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, με αίτημα τη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, σχετικά με την αλλοίωση στατιστικών στοιχείων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η μηνυτήρια αναφορά έχει ως εξής:

                                                        «Δελτίο Τύπου (29.9.2011)

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ και σύμφωνα με το άρθρο 199 του Δικηγορικού Κώδικα, θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σε σχέση με την διάπραξη σοβαροτάτων αξιοποίνων πράξεων, που έχουν καταγγελθεί και αφορούν την αλλοίωση των στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή «ΕΛ.ΣΤΑΤ», η οποία όπως έχει καταγγελθεί παράνομα διόγκωσε το αναθεωρημένο έλλειμμα του 2009 από περίπου 12-13% σε 15,4%, που είχε ως τελικό αποτέλεσματην υπογραφή του Μνημονίου και την επιβολή, εξαιτίας αυτού, στη χώρα σκληρών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων (όπως: εργασιακή εφεδρεία, βαρύτατα φορολογικά μέτρα, εκποίηση δημόσιας περιουσίας, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λ.π.) σε βάρος του Ελληνικού λαού.

Ο Πρόεδρος με την αναφορά του ζητά:

1.-Την άμεση επείγουσα ποινική διερεύνηση του ζητήματος, προκειμένου να υποστούν οι ένοχοι (φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί κ.λ.π.) την παραδειγματική τιμωρία για τις αξιόποινες πράξεις, που από την δικαστική ερεύνα ήθελε αποδειχθεί ότι διέπραξαν.

2.-Την εισαγωγή της υποθέσεως κατ’ άρθρο 29 Κ.Ποιν.Δ. στο Δικαστήριο των Εφετών και τον ορισμό Εφέτου Ανακριτή.

Για τους λόγους αυτούς, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,ο οποίος έχει καθήκον να προστατεύει τα δικαιώματα των μελών του αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών, παρεμβαίνοντας σε κάθε ζήτημα μείζονος εθνικού ή κοινωνικού συμφέροντος, ζητεί από τις Δικαστικές Αρχές την άμεση και επείγουσα διερεύνηση της υποθέσεως και επιφυλάσσεται για τις περαιτέρω ενέργειές του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ»

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ