Προκήρυξη για την θέση του νομικού συνεργάτη με έμμισθη εντολή, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 15,
Τ.Κ. 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103385321
Τηλεομοιότυπο: 2103385451
Αθήνα, 29.03.2013
Α.Π.: 169
Προς:
-Τους Δικηγορικούς Συλλόγους της
Χώρας.
Θέμα: «Προκήρυξη για την θέση του νομικού συνεργάτη με έμμισθη εντολή, της  Γενικής Γραμματείας Συντονισμού»
Σχετικά:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/τ. Α΄/ 23.01.2013).
2. Την υπ΄αριθμ. Υ243/31-01-2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Συντονισμού» (ΦΕΚ 43/τ.ΥΟΔΔ/05.02.2013).
3. Το υπ΄αριθμ. 2/19380Α/27-02-2013, έγγραφο του Γ.Λ.Κ. «Εγγραφή πρόβλεψης θέσης νομικού συνεργάτη στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού».
4. Το υπ΄ αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/35/8430/22-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) Νομικού Συνεργάτη, στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού».
Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, προτίθεται να καλύψει την θέση του νομικού συνεργάτη, με έμμισθη εντολή.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται, στην παρ. 10 του άρθρου άρθρο 20 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ τευχ. Α΄16). Επίσης να έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΞΔΔ-ΙΛ4 ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, εκτός από λόγους υγείας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 30 Απριλίου 2013 στην Υπηρεσία Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού (Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα, 4ος όροφος, γραφείο πρωτοκόλλου) και ώρες 10.00 – 14.00 σε έντυπη μορφή, τα ακόλουθα:

  •  Αίτηση (διατίθεται από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού).
  •  Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 45 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
  • Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της δράσης.
  •  Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  •  Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  •  Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 11921/2013 – ΦΕΚ Β΄ 320), όπου θα αναφέρεται ρητά:

1. «α)…Δεν έχω καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 26 του Ν. Δ/τος 3026/1954» ή σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:….»
2. «β)..έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» ή «τελώ νόμιμα εκτός στρατεύματος» ή «έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις» (οι άνδρες).
3. «γ)…δεν υπάγομαι σε κάποια από τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων που αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν. Δ/τος 3026/1954».
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2103385341, 2103385364 και ώρες 10.00 έως 14.00.
Συνημμένα:
Έντυπο αίτησης
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Βαρτζόπουλος
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
του Πρωθυπουργού
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Συντονισμού
2. Υπηρεσία Διοίκησης
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΟΞΔΔ-

Προκήρυξη, αίτηση, εδώ:                               ggs_-_prokiriksi_gia_thesi_nomikou_sinergati_me_emmisthi_entoli

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s