Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Καμμία ασφαλιστική εισφορά στον ΤΥΔΕ

Με απόφασή του το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αποφάσισε την διακοπή της χορήγησης ενσήμων ΤΥΔΕ στα μέλη του, τα οποία καλεί να μην καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους στον ΤΥΔΕ, με το αιτιολογικό, ότι δεν καλύπτονται ασφαλιστικά οι δικηγόροι της Καλαμάτας. Με την απόφαση τίθεται για πρώτη φορά από την πλευρά των ασφαλισμένων με τέτοια ένταση, -όχι όμως και  συνολικότητα- το θέμα του ΤΥΔΕ,  αφού αυτός αντιμετωπίζει μάλλον πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα απ’ αυτό της εκκαθάρισης των πραγματοποιηθεισών ιατρικών δαπανών των ασφαλισμένων του (και βέβαια, όχι μόνον της Καλαμάτας). Ήδη από την Ολομέλεια του Ιουνίου στην Πάτρα, το πρόβλημα του ΤΥΔΕ περιγράφεται ουσιαστικά ως πρόβλημα «παύσης πληρωμών», ενώ χαρακτηριστικό ήταν το ενημερωτικό σημείωμα της επιτροπής Ζέρβα, Κατσαρού, Παπάκου, χωρίς όμως γνωστή συνέχεια. Ούτως ή άλλως, το θέμα ΤΥΔΕ θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, αφού οι ασφαλισμένοι του είναι πρακτικά ανασφάλιστοι από καιρό, ενώ η παρούσα, όπως και οι παρελθούσες διοικήσεις του, σε συνθήκες διαρκώς διογκούμενης  δυσφορίας των συναδέλφων, ουδέποτε αισθάνθηκαν την υποχρέωση λογοδοσίας τους, για την οικονομική κατάσταση του ταμείου.

Η απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, έχει ως εξής:

                                                                                                                                          Καλαμάτα 16 Δεκεμβρίου  2011

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προς:

1/ Tο ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2/ Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη.

Κοινοποίηση:

Στους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας.

*************************

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 16-12-2011, ομόφωνα τα εξής:

Οι Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας υπάγονται για την υγειονομική τους περίθαλψη στον ΤΥΔΕ, που είναι ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, υπαγόμενος στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α).
Καίτοι οι ασφαλισμένοι Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας έχουν εμπρόθεσμα καταβάλει τις εισφορές τους και συνεχίζουν μέσω του ενσήμου ΤΥΔΕ να ενισχύουν καθημερινά τα οικονομικά του, εν τούτοις εδώ και 2 χρόνια περίπου οφείλει ο φορέας στα μέλη του δαπάνες φαρμακευτικής, ιατρικής, οδοντιατρικής, παρακλινικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, οι οποίες ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διακόπτονται οι συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς και οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των δικηγόρων Καλαμάτας να μην εξοφλούνται.
Πρόσφατα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας ουσιαστικά κατήγγειλε τη σύμβαση του με τον ΤΥΔΕ λόγω μη εξόφλησης των οφειλών του προς τους φαρμακοποιούς της Μεσσηνίας, με συνέπεια να μην εκτελούνται πλέον οι συνταγές φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους δικηγόρους της Καλαμάτας. Έτσι, λοιπόν, οι δικηγόροι της Καλαμάτας είναι σήμερα αναγκασμένοι να πληρώνουν τα φάρμακα τους και να ακολουθούν στην συνέχεια την διαδικασία αποστολής συνταγών και αποδείξεων προς τον Τ.Υ.Δ.Ε προς εκκαθάριση και πληρωμή των εξόδων, η οποία οριστική εκκαθάριση ουσιαστικά γίνεται μετά από 2-3 χρόνια περίπου.
Με τον τρόπο αυτό το οικονομικό πρόβλημα, που δημιουργείται στους φαρμακοποιούς, από την μη καταβολή των οφειλομένων σε αυτούς, μεταφέρεται αποκλειστικά στους ασφαλισμένους δικηγόρους Καλαμάτας, οι οποίοι αναλαμβάνουν σήμερα ολόκληρο το κόστος της φαρμακευτικής τους αγωγής, οποιουδήποτε ποσού και αν είναι αυτό.
Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα δε για όσους δικηγόρους πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, που χρειάζονται φάρμακα υψηλού μηνιαίου κόστους και χρειάζεται άμεση επίλυση.
Οι υπεύθυνοι υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Τ.Α.Α για τον τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ), όφειλαν να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση αφενός των χρονιζόντων προβλημάτων του, μεταξύ των οποίων και η μη εκκαθάριση – εξόφληση των φαρμακευτικών συνταγών, αφετέρου για την αντιμετώπιση του προκύψαντος προβλήματος,  της ουσιαστικής καταγγελίας των συμβάσεων από τα φαρμακεία του Νομού Μεσσηνίας.
Η συνεχιζόμενη αδιαφορία για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας των δικηγόρων Καλαμάτας, σε συνδυασμό και με την πρωτοφανή οικονομική κρίση, που συνεπάγεται την αδυναμία του ασθενή δικηγόρου της Καλαμάτας να καλύψει με έξοδα του την φαρμακευτική του περίθαλψη, συμπεραίνει κανείς ότι ο ασφαλιστικός φορέας μας, ο ΤΥΔΕ, αποδέχεται ακόμη και το θάνατο του δικηγόρου της Καλαμάτας. Είναι αυτονόητο ότι η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό για κάθε άνθρωπο, επομένως η ευθύνη των αρμοδίων, για παράλειψη οφειλομένων νομίμων ενεργειών, είναι μεγάλη, αφού απειλείται από τις παραλείψεις τους ακόμα και η ζωή μας.
Τα γεγονότα αυτά πλήττουν στους δύσκολους σημερινούς καιρούς σοβαρά τον ατομικό, οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε ασφαλισμένου δικηγόρου, που εξ’ ιδίων έχει καταβάλει δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σημαντικού ποσού, οι οποίες ουσιαστικά δεν του επιστρέφονται ποτέ.
Ούτε τα χρήματα που έχει πληρώσει και δικαιούται από τον ΤΥΛΕ να πληρωθεί, λαμβάνει ο δικηγόρος, ούτε επιτυγχάνει την αντίστοιχη φορολογική απαλλαγή.
Ουσιαστικά οι Δικηγόροι της Καλαμάτας είναι χωρίς υγειονομική περίθαλψη για την οποία έχουν πληρώσει τις εισφορές τους. Σε λίγο καιρό δεν θα τους δέχονται ούτε τα νοσοκομεία.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ.
Δεν αναζητούμε τώρα ποιος έφταιξε. Προέχει η επίλυση του πιο πάνω θέματος. Αυτό βαρύνει τις διοικήσεις ΕΤΑΑ ΤΥΔΕ και το αρμόδιο Υπουργείο που τις ελέγχει.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας εκφράζει προς τις διοικήσεις ΕΤΑΑ και ΤΥΔΕ την έντονη δυσφορία του για την απαράδεκτη δημιουργηθείσα κατάσταση υγειονομικής περίθαλψης των δικηγόρων της Καλαμάτας.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη αυτή αντιμετώπιση επιστημόνων, ασφαλισμένων μελών του ΤΥΔΕ.
Απαιτούμε την άμεση εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλομένων δαπανών στους δικηγόρους της Καλαμάτας.
Ο κ. Υπουργός Εργασίας, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, με την ευαισθησία που τον διακρίνει, καλείται να λάβει τα αναγκαία προσήκοντα μέτρα και να μας ενημερώσει για τους λόγους και τις αιτίες που ο ΤΥΔΕ έχει περιέλθει στην κατάσταση αυτή και απαιτούμε την άμεση καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1-1-1993, το οποίο αρνείται διαχρονικά η πολιτεία να καταβάλλει.
Μέχρι επιλύσεως του ως άνω θέματος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας παρά το ότι θεωρεί αδιαπραγμάτευτο τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας και αφού προφανώς δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα μεταξύ των καταβαλλομένων από τους δικηγόρους εισφορών στον ΤΥΔΕ και των στοιχειωδών υποχρεώσεων αυτού προς τους ασφαλισμένους δικηγόρους Καλαμάτας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην χορηγεί στα μέλη του ένσημα του ΤΥΔΕ ώστε να μην επικολλάται κανένα τέτοιο ένσημο σε δικόγραφο και θα συστήσει στα μέλη του να μην καταβάλλει κανένας πλέον καμία μηνιαία ασφαλιστική εισφορά μέχρι την οριστική τακτοποίηση – διευθέτηση του εν λόγω θέματος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ——————————————- Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Advertisements

2 Σχόλια

Filed under ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

2 responses to “Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Καμμία ασφαλιστική εισφορά στον ΤΥΔΕ

 1. Μαυροματης Δημητρης

  ΠΡΟΣ: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
  «Ε.Τ.Α.Α.»Ν.Π.Δ.Δ.ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
  Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 64 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10439

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης
  2. Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
  3. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΗΣ
  4. κ. Παπούλια Πρόεδρο της Δημοκρατίας
  5. κ. Παπαδήμο Πρωθυπουργό
  6. Μέσα Ενημέρωσης.

  ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ

  Μαυρομάτη Δημητρίου του Γεωργίου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Ξάνθης με ΑΜ 138099, κατοίκου Ξάνθης, πάροδος Θερμοπυλών 1-3 Ξάνθη ΤΚ 67100, τηλ 6944292276

  Είμαι δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης και ασφαλισμένος στο ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
  «Ε. Τ. Α. Α.» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 64 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10439 από το έτος 1989 και πάσχω από σκλήρυνση κατά πλάκας.
  Τα τελευταία δυο χρόνια ενώ καταβάλω κανονικά τις εισφορές μου στο ταμείο μου και υποβάλω μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης αποδείξεις δαπανών για νοσήλια και φάρμακα και φυσιοθεραπείες, όπως και άλλοι συνάδελφοί μου, το ταμείο όχι μόνο δεν καταβάλει τα ποσά αυτά αλλά ούτε και μας παρέχει κάποια ενημέρωση ή εκκαθάριση για τα ποσά που θα έπρεπε να μας αποδώσει.
  Στην τελευταία ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων υπήρξε μια ενημέρωση ότι δήθεν τα χρήματα του ταμείου τα έχει δεσμεύσει το Ελληνικό Δημόσιο και για το λόγο αυτό το ταμείο δεν αποδίδει τα νοσήλια στους ασφαλισμένους του.
  Επειδή αδυνατώ να πιστέψω κάτι τέτοιο για το Ελληνικό κράτος διότι μπορεί (το Ελληνικό κράτος) να είναι «μπουρδέλο», όπως το χαρακτήρισε προπονητής της σούπερ λίγκα με δηλώσεις του στη κρατική τηλεόραση, αμέσως μετά τον τελικό του Κυπέλου Ελλάδος (και βέβαια δε διαμαρτυρήθηκε κανείς εκπρόσωπος του κράτους ούτε δυστυχώς τα μπουρδέλα).
  Επειδή πλέον πρέπει να μιλάμε για κράτος κλέφτη και απατεώνα που κλέβει τα χρήματα των ασφαλισμένων πολιτών, που στερεί συντάξεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τους πολίτες του για να δίνει μηνιαίους μισθούς 14.000 € σε αποτυχημένους πολιτικάντηδες, το τονίζω το μηνιαίως γιατί κάποιοι, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι δε παίρνουν τόσα ούτε το χρόνο ή 9.000 € το μήνα σε πρώην σύμβουλο πρώην (πρόσφατα παραιτηθέντος) πρωθυπουργού που διορίζεται στη ΔΕΗ η οποία τι ανάγκη έχει θ’ αυξήσει το ρεύμα και θα βγάλει λεφτά για να τον πληρώσει.
  Επειδή θεωρώ αδιανόητο ένα ασφαλιστικό ταμείο να εισπράττει κανονικά τις εισφορές των μελών του αλλά να μην αποδίδει στους ασφαλισμένους του τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εδώ και δυο χρόνια.
  Επειδή μπορεί να υπάρχει ζήτημα εξαπάτησης αλλά και διασπάθισης των χρημάτων των ασφαλισμένων από τη διοίκηση του Ταμείου η οποία αν δε μπορεί να προστατέψει τα δικαιώματά μας ακόμη και απέναντι σ’ ένα κράτος-μπουρδελο θα έπρεπε να παραιτηθεί και όχι να ποιεί την νησαν γαντζωμένη σε κάποιες καρέκλες.
  Επειδή πάσχων ο ίδιος από χρόνια πάθηση (πολλαπλή σκλήρυνση) και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της είναι ιδιαίτερα ακριβά που μπορεί να φτάνουν και στις 2.500 ή 4000 € το μήνα και αντιμετωπίζω το ενδεχόμενο μιας και τα φαρμακεία απειλούν να μη μας χορηγούν τα φάρμακα αυτά να διακόψω τη χορήγηση των φαρμάκων αυτών.
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
  ΖΗΤΩ
  Τη διαγραφή μου από το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ «Ε.Τ.Α.Α.»Ν.Π.Δ.Δ.ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ προκειμένου να ασφαλιστώ σε άλλο φορέα πιο αξιόπιστο και φερέγγυο και ειδικότερα μιας και είμαι δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Αβδήρων, στο ταμείο των δημοτικών υπαλλήλων.

  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

  Μετά τη σύνταξη της παρούσας ανέκυψε το θέμα με το ποσοστό αναπηρίας σε παιδόφιλους και σκέφτηκα:
  Ούτε μια παραίτηση ούτε λίγη ντροπή;
  Πρόσφατα πήγα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και ζητούσαν κάρτα αναπηρίας που φυσικά κανένα ταμείο δε δίνει σ’ εμένα τουλάχιστον δεν έδωσε και ψάχνω επί δυο χρόνια να πάρω μια κάρτα για το αυτοκίνητό μου που σταθμεύω πολλές φορές παράνομα αλλά έχω πρόβλημα κινητικότητας και το κάνω δυστυχώς και καμιά φορά αναγκάζομαι να βάζω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου μου την απόφαση της επιτροπής ότι είμαι ανάπηρος.
  Αυτοί οι φωστήρες στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης αντί να κάνουν μια τράπεζα πληροφοριών με την οποία να είναι εξοπλισμένα όλα τα Νοσοκομεία της χώρας για το ποιοι είναι ανάπηροι αντί να αντιμετωπίσουν τόσα προβλήματα των ΑΜΕΑ καθημερινά για να βελτιώσουν της συνθήκες της ζωής τους, γι αυτό πληρώνονται αδρά άλλωστε, προφανώς σκέφτηκαν ότι προέχει η τακτοποίηση των παιδόφιλων για τους οποίους προέβλεψαν μάλιστα και ποσοστό αναπηρίας.
  Ειλικρινά σκέφτηκα (για να μην ανήκω στην ίδια κατηγορία μ’ αυτούς) να ζητήσω να μην έχω κανένα ποσοστό αναπηρίας δε το θέλω. Ακόμη χειρότερα σκέφτηκα να διαγραφώ και από τους καταλόγους αυτού του κράτους. Δε θέλω να είμαι κάτω από ένα εθνόσημο στο οποίο χαρακτηρίζονται οι παιδόφιλοι ανάπηροι.

  Ξάνθη 9-1-2012 Με τιμή

 2. Μαυροματης Δημητρης

  Να πω βεβαια και συγχαρητηρια γιατι επιτελους ενας συλλογος ευαισθητοποιηθηκε, σκεφτηκα μαλιστα οτι και η επανασταση του 21 απ τα μερη σας ξεκινησε.Απορω ομως που ακομη δε με καλεσε κανενας εισαγγελεας ουτε βεβαια το ΤΥΔΕ για να δουμε τι γινεται μηπως εκαναν φτερα τα λεφτα;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s