Διαβουλεύσεις (updated)

Διαβουλεύσεις πάσης φύσεως εν εξελίξει, παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού. Διαβουλεύσεις από τα Ελληνικά Υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συγκεκριμένα:

1. Από το Υπουργείο Εσωτερικών,  το σημαντικότατο σχέδιο νόμου, για την «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με την διενέργεια δημοψηφισμάτων».  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θεσπίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, για την ενεργοποίηση του θεσμού των δημοψηφισμάτων, που θεσπίστηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος 1985/86.

Οι επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου καταστρώνονται σε οκτώ κεφάλαια και οι κυριότερες επιλογές του είναι οι εξής:

 • α) οροθετούνται οι βασικές έννοιες, δηλαδή το κρίσιμο εθνικό θέμα, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται μόνο ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνα, αλλά και ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την πολιτική, την κοινωνική και την οικονομική ζωή της χώρας, το ψηφισμένο νομοσχέδιο, το σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και το δημοσιονομικό ζήτημα,
 • β) ψηφίζουν όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται εντός των ορίων της χώρας,
 • γ) η ψηφοφορία διεξάγεται σε εκλογικές περιφέρειες και ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια,
 • δ) οι ψηφοφόροι καλούνται να εκφράσουν την προτίμησή τους σε έντυπο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιέχει το ερώτημα και τις δυνατές απαντήσεις, όπως καθορίζονται από τη Βουλή,
 • ε) επικρατεί η απάντηση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων, στα οποία δεν προσμετρώνται τα λευκά,
 • στ) η ετυμηγορία του εκλογικού σώματος είναι συμβουλευτική για την κυβέρνηση, με εξαίρεση την περίπτωση δημοψηφίσματος για ψηφισμένο νομοσχέδιο, οπότε έχει δεσμευτικό περιεχόμενο, αρκεί να πάρει μέρος στην ψηφοφορία τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) όσων είναι γραμμένοι στους εκλογικούς,
 • ζ) η οικονομική διαχείριση και η δημόσια προβολή υπόκεινται στις ρυθμίσεις που  διέπουν τις γενικές βουλευτικές εκλογές, και
 • η) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και, εν γένει, το κύρος του δημοψηφίσματος ελέγχεται από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Το σχέδιο νόμου, όπως και η αιτιολογική έκθεση θα είναι αναρτημένα μέχρι 21.08.11.

 

2. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναρτήθηκε για διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχων Κατασκευών», με το οποίο επιχειρείται τομή στον χώρο των Πολεοδομιών και των σχετικών με αυτές επαγγελματιών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το σχέδιο νόμου έχει στόχους:

 • τον πλήρη διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης –που ονομάζονται πλέον «Υπηρεσίες Δόμησης» των Δήμων – από τις αρχές ελέγχου που είναι οι «Ελεγκτές Δόμησης» που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ,
 • τη διαφάνειαμε τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και μελετών, της δημοσίευσης των αδειών δόμησης και του Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Έργου,
 • την απλοποίηση και επιτάχυνσητης διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης με ανάληψη της  ευθύνης των Μελετητών Μηχανικών,
 • την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υποβολών, αρχείων και μητρώων,
 • τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής των αδειών δόμησηςκατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης, που υπόκειται στη συνταγματικά απαιτούμενη κρατική εποπτεία,
 • τη θέσπιση γνωμοδοτικών οργάνων για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.

Το σχέδιο νόμου, όπως και η αιτιολογική έκθεσή του, θα είναι αναρτημένα, μέχρι 08.08.11.

 

3. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης , των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».

Με το σχέδιο νόμου, για την αντιμετώπιση της βίας  εντός και εκτός αθλητικών χώρων ανασυγκροτείται η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Επιτροπή παύει να έχει το χαρακτήρα συλλογικού οργάνου, στο οποίο απλώς μετέχουν οι εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών, και αποκτά παραλλήλως και επιστημονικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων κύρους. Η Επιτροπή αναβαθμίζεται σε επίσημο όργανο εισήγησης στη πολιτεία των κατάλληλων πολιτικών για την αντιμετώπιση της βίας, διατηρώντας τον αντιπροσωπευτικό της χαρακτήρα, καθώς σε αυτήν μετέχουν, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, όταν ζητηθεί, οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, όπως και των συλλογικών φορέων των εμπλεκόμενων ενώσεων αθλητών, προπονητών, διαιτητών και φιλάθλων.

Το σχέδιο νόμου, όπως και η αιτιολογική έκθεση, θα είναι αναρτημένα σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι 22.08.11.

 

4. (update) Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αναρτήθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Αγορανομικός Κώδικας, με στόχο την δημιουργία ενός πιο φιλικού, σύγχρονου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σχετικά, ο Υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, δήλωσε:  «Η αγορανομική λογική που διέπει τη σημερινή ελληνική νομοθεσία, ανατρέχει σε μια φιλοσοφία του περασμένου αιώνα που μας έρχεται από την εποχή της διατίμησης. Ο αγορανομικός κώδικας που αποτελεί νομοθέτημα του 1946, δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες μιας σύγχρονης ανοιχτής οικονομίας. Για το λόγο αυτό προχωράμε στην αναθεώρησή του, ώστε διατάξεις που είτε έχουν περιπέσει σε αχρηστία, αλλά διατηρούνται σε ισχύ, είτε δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και τη λειτουργία του ανταγωνισμού, να αλλάξουν άμεσα».

Ο νέος Αγορανομικός Κώδικας θα είναι αναρτημένος στην διαβούλευση μέχρι 07.09.11.

5. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 15 Ιουλίου η πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία και τη διατήρησή της.  Η διαβούλευση είναι πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ψηφιακό Θεματολόγιο Neelie Kroes και της Επιτρόπου για την Έρευνα και την Καινοτομία Maire Geoghegan-Quinn.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η    Ανοικτή Πρόσβαση, η χωρίς χρέωση ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο συμβάλλει στην εντατικοποίηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο. Η ελεύθερη πρόσβαση στην επιστημονική γνώση είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρα 180c και 183). Επιπλέον, η πρόσβαση στη γνώση και η επαναχρησιμοποίησή της είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda) και της στρατηγικής προτεραιότητας της Ένωσης Καινοτομίας (Innovation Union) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν ερευνητές, οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας, πανεπιστήμια και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς ή και άτομα, και να συνεισφέρουν στον διάλογο για τη βελτίωση της πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους για τα εξής σημαντικά θέματα:

 • Πώς μπορούν να γίνουν πιο προσβάσιμα τα επιστημονικά άρθρα στους επιστήμονες και γενικότερα στην κοινωνία
 • Πώς μπορούν να γίνουν ευρέως διαθέσιμα τα επιστημονικά δεδομένα και πώς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
 • Πώς μπορεί να διασφαλισθεί η μόνιμη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και ποια εμπόδια ανακύπτουν στο θέμα της διατήρησης του επιστημονικού περιεχομένου.

Έως το τέλος του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει μια Ανακοίνωση για την πρόσβαση  στην επιστημονική πληροφορία και τη διατήρησή της. Η Ανακοίνωση αυτή θα συνοδεύεται από Συστάσεις για δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιώσουν την πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία. Η τελευταία σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύθηκε το 2007. 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 09.09.11.

 

 

Τέλος, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δόθηκε σε διαβούλευση κείμενο – πρόταση, για το επικείμενο Π.Δ. για την διαφήμιση των δικηγόρων.

 

Το κείμενο αυτό εκπονήθηκε από επιτροπή, που συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α., αποτελούμενη από τους Ιωάννη Χαρακτινιώτη, Χριστίνα Τσαγκλή, Φώτιο  Κωτσή, Ηλία  Νικολακάκο, και Παναγιώτη Γαλετσέλη, προκειμένου να επεξεργασθεί κείμενο σχεδίου του  ΠΔ που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Νόμου 3844/2010, με το οποίο καταργούνται όλες οι απαγορεύσεις που υπάρχουν σχετικά με τη διαφήμιση των ελευθέρων επαγγελματιών.

 

Το κείμενο αυτό όταν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί από το ΔΣ, θα προταθεί στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης.

 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας της CCBE, κατέληξε στην πρότασή της, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ.

Καλούνται οι συνάδελφοι  να αποστείλουν  τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@dsa.gr.

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s