Περί Τ.Υ.Δ.Ε. ο λόγος…

Ως γνωστόν, το πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων του ΤΥΔΕ παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις μέρα με την ημέρα, με τους ανασφάλιστους και ανασφαλείς ασφαλισμένους του Ταμείου, να διεκδικούν (ακόμη…) το στοιχειώδες δικαίωμά τους  στην ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία του. 
Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας αναρτήθηκε στο site του συλλόγου ενημερωτικό σημείωμα προς τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων, των Κων/νου Ζέρβα, Προέδρου του  Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, Δημητρίου Κατσαρού, Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και,  Νικολάου Παπάκου, Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ). Οι τρεις πρόεδροι ορίστηκαν από την Ολομέλεια μέλη επιτροπής, με αντικείμενο την διερεύνηση της κατάστασης του ΤΥΔΕ. Το σημείωμά τους παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γι’ αυτό και το παραθέτουμε αυτούσιο:
 

«ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενημερωτικό σημείωμα περί του ΤΥΔΕ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατά την συζήτηση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας  στην Αθήνα την 30-06-2011 με θέμα «το πρόβλημα ΤΥΔΕ» οριστήκαμε μέλη Επιτροπής, με αντικείμενο την συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό και τη διοίκηση του ΕΤΑΑ, σε μια προσπάθεια  διαπίστωσης των πραγματικών αιτίων της τραγικής κατάστασης που περιήλθε ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, ώστε στη συνέχεια συλλογικά να προκύψουν  οι κατάλληλες προτάσεις για την λύση του ακανθώδους αυτού προβλήματος. Μετά ταύτα και αφού κατέστη γνωστή τόσο η απόφαση για την συγκρότηση της Επιτροπής οσο και η εντολή που αυτή έλαβε, δεχθήκαμε πρόσκληση από τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών για συνάντηση την οποία ζητήσαμε να γίνει την 14-07-2011 στην Αθήνα. Πράγματι, την ημέρα αυτή έγινε η συνάντηση στην οποία παρίσταντο ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ  Αρ.Ζαφειρόπουλος, ο Διευθυντής Υγειονομικού ΕΤΑΑ Φάνης Ρηγάτος, από πλευράς Διοικούσας ο Πρόεδρος αυτής, πρώην Πρόεδρος ΔΣΑ Δ.Παξινός, τα μέλη της  Στυλιανός Μανουσάκης, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιώς, Αβραάμ Πάσογλου, Διονύσιος Κριάρης [τακτικός και αναπληρωτής Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών], επίσης ο Δ/ντής ΤΥΔΕ Βασίλης Αναγνωστόπουλος και ο παλαιός προεδρεύων της Διοικούσας Γιάννης Γουσέτης. Σημειώνουμε ότι πρίν την παραπάνω συνάντηση προηγήθηκε ιδιαίτερη τοιαύτη με τον  Φάνη Ρηγάτο, Διευθυντή Υγειονομικού του ΕΤΑΑ. Με βάση τις συναντήσεις αυτές, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω :    
1ον. Από πλευράς όλων των ανωτέρω προβλήθηκε ως λόγος καθυστέρησης στην πληρωμή των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης η έλλειψη προσωπικού. Κατά τους ισχυρισμούς τους αυτό έχει σαν συνέπεια την αδυναμία ουσιαστικά λειτουργίας του ΤΥΔΕ. Ανεφέρθη χαρατηριστικά ότι εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού δεν είναι δυνατή ούτε και η πρωτοκόλληση εισερχομένων εγγράφων!!, ούτε και η ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις!!Πρότειναν επ’ αυτού την πρόσληψη υπαλλήλων,οι οποίοι θα εργαστούν επι οκτάμηνο περίπου με στόχο την καλυτέρευση της κατάστασης και οι οποίοι θα πληρωθούν από τους συλλόγους μας, ενόψει της μνημονιακής απαγόρευσης των προσλήψεων. Ειδικότερα πρότειναν την πρόσληψη (;) έξη υπαλλήλων, ο προιστάμενος μάλιστα της Δ/νσης του ΤΥΔΕ αντέτεινε ότι απαιτούνται οκτώ. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των δικαστικών επιμελητών εκτίμησαν θετικά την  πρόσληψη έξη υπαλλήλων, προτείνοντας μάλιστα δυο να τους πληρώσουν αυτοί και τέσσερις εμείς.
2ον. Ενόψει της μη εκκαθάρισης από το 2009 δεν είναι δυνατόν  να προκύψουν με ακρίβεια πόσες είναι οι οφειλές του Τομέα, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχουν ανοιχθεί και οι φάκελοι που περιέχουν παραστατικά. Εννοείται ότι εξαιτίας αυτού οιοδήποτε ποσό φερόμενο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμη στο ταμείο δεν συνιστά πλεόνασμα για τον απλούστατο λόγο ότι όχι μόνον θα εξανεμισθεί πάραυτα αν πληρωθούν τα οφειλόμενα μέχρι τώρα, αλλά τότε θα φανεί και το πραγματικό έλειμμα. Εν προκειμένω, τα λεχθέντα υπό του Δ/ντού του ΤΥΔΕ, «ότι υπάρχουν κάποια χρήματα τώρα» εννοώντας το ποσό των 8.000.000 ευρώ περίπου αντεκρούσθησαν πάραυτα μάλιστα από τον Γιάννη Γουσέτη, ο οποίος επεσήμανε τα παραπάνω, ότι δηλ. εάν πληρωθούν τα οφειλόμενα, θα προκύψει έλλειμμα μεγαλύτερο των 20.000.000 ευρώ.   
[ τα παραπάνω βέβαια προκύπτουν και από το  αρίθμ. πρωτ. 84456/6888/214 έγγραφο ΤΥΔΕ προς Διοικούσα Επιτροπή Νομικών, επισυναπτόμενο στο παρόν].
3ον.Kατά τους ισχυρισμούς της πλευράς των δικαστικών επιμελητών μοναδική διέξοδος στο οικονομικό πρόβλημα του Τομέα είναι η αύξηση των εισφορών μας!! η οποία πρέπει να φθάσει στο ύψος των 1.000 ευρώ !!ετησίως με το επιχείρημα ότι αυτοί ήδη πληρώνουν εισφορά μεγαλύτερου ποσού.  Αυτονόητα, από πλευράς μας διατυπώθηκε  αντίλογος σε μια τέτοια προοπτική δεδομένης αφενός μεν της παραδοξότητας της μη απόλαυσης των παροχών από τους ασφαλισμένους παρά την πληρωμή των εισφορών τους  αφετέρου δε της ανυπαρξίας εικόνας περί των οφειλομένων και έλλειψης αναλογιστικής μελέτης.  
4ον. Διατυπώθηκε η εκτίμηση από πλευράς Προέδρου ΕΤΑΑ και Δντή Τομέα ότι εντός τριμήνου θα είναι έτοιμη η αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΤΥΔΕ, το οποίο αμφισβητήθηκε ευθέως από τον Γιάννη Γουσέτη.
5ον. Με βάση το επισυναπτόμενο αρίθμ. πρωτ. 48828/23-06-2010 έγγραφο του ΕΤΑΑ, μεμονωμένος φαρμακοποιός που εδρεύει σε περιοχή που οι οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι δεν εφαρμόζουν τη σύμβαση, μπορεί να συνάπτει ο ίδιος τοιαύτη με το ΕΤΑΑ. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δώσει κάποια διέξοδο έστω και προσωρινά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε πολλές  περιοχές  οι σύλλογοί μας με τις καταγγελίες των συμβάσεων από πλευράς φαρμακευτικών συλλόγων.
6ον. Κατά δήλωση του Δ/ντή του Τομέα οι ασφαλιστικές ενημερότητες για θεώρηση στοιχείων των συναδέλφων, δίδονται τώρα εντός μιας εβδομάδος από τότε που θα ζητηθούν .
Ενώ όμως είχε περατωθεί η σύνταξη του παρόντος, λάβαμε γνώση του υπ’ αρίθμ. πρωτ:31348/18-07-2011 εγγράφου, του Προέδρου της Δ.Ε Νομικών του ΕΤΑΑ, Δημ.Παξινού, πρώην Προέδρου ΔΣΑ, που απεστάλη προς (κάποιους; ) συλλόγους μας, στο οποίο εν είδει τελεσιγράφου αναφέρεται το μεν σε «συμπέρασμα που κατέληξαν κατά συντριπτική πλειοψηφία οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη» , το δε σε προτεινόμενα μέτρα και δη της αύξησης των εισφορών και της πρόσληψης υπαλλήλων τα οποία δεν πρέπει να καθυστερήσουν «με οιοδήποτε πρόσχημα!!!» διότι θα έχουν «ολέθρια αποτελέσματα». Καταρχήν, είναι απορίας άξιον, πώς γίνεται λόγος για συμπέρασμα «που κατέληξαν κατά συντριπτική πλειοψηφία»,  όταν ούτε ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ ούτε βέβαια ο ίδιος ο Δ.Παξινός (και όχι μόνον..)   διετύπωσαν κάποια άποψη  επί όσων αναφέρθηκαν αλλά παρέμειναν απλοί ακροατές των διαμειβομένων σε μια συνάντηση η οποία ούτως άλλως είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με τα προβλήματα του Τομέα Υγείας των Δικηγόρων Επαρχιών,  πιστεύουμε πώς ο Δ. Παξινός αντί να προτείνει τρόπους επίλυσης  για τα οποία και ο ίδιος ευθύνεται ως πρόεδρος της ΔΕ, θα πρέπει όχι μόνον να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά και να παραιτηθεί από την θέση του αυτή πάραυτα, στην οποία ούτως ή άλλως κακώς και εσφαλμένως τοποθετήθηκε και κάκιστα επανέκαμψε (;) λίγο πρίν εκπνεύσει η θητεία του.     

Καταλήγοντας, ως εκ περισσού σας ενημερώνουμε  ότι κατά τις παραπάνω συναντήσεις, πέραν της διαμαρτυρίας μας  για την γνωστή σε όλους κατάσταση του ΤΥΔΕ η οποία προέκυψε με ευθύνη της πολιτείας και όχι μόνον, σε ουδεμία άλλη πρόταση προέβημεν, καθόσον δεν είχαμε σχετική εντολή. Διατυπώσαμε την επιφύλαξη να επανέλθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα προκύψουν συλλογικά και αφού γίνει η συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό. Ενόψει της προοπτικής αυτής παρακαλούμε να μας αποστείλετε, ει δυνατόν, εντός μιας εβδομάδας από τη γνώση του παρόντος έγγραφο σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η συνολική οφειλή του ΤΥΔΕ προς τα μέλη του συλλόγου σας. [ηλεκτρονική διεύθυνση:diksipat@otenet.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.].26 Ιουλίου 2011

Με Τιμή
Τα Μέλη της Επιτροπής

Κων/νος Ζέρβας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας.

Δημήτριος Κατσαρός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών». 

 

Αφελές ερώτημα, αφελών: Για ποιο λόγο, πρόεδρος του ΤΥΔΕ ο συνάδελφος Παξινός; Ούτε καν ασφαλισμένος του δεν είναι….
 
Για την πληρέστερη ενημέρωσή μας, την εικόνα συμπληρώνει και η παρακάτω υπηρεσιακή εισήγηση του ΤΥΔΕ προς την Διοικούσα Επιτροπή Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., την οποία  παραθέτουμε, επίσης αυτούσια.
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βαθμός Ασφαλείας:   

Αθήνα, 26/5/2011
Αριθμ. Πρωτ. 84456/6888/214
Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ » Ε.Τ.Α.Α. »
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορίες : Αναγνωστόπουλος Βασίλης
Ταχ. Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 Τ.Κ. 10439
ΤΗΛ.: 210-33.06.148 210-33.06.149 εσωτ. 1 FAX.: 210.88.14.398 e-mail: tpdela@otenet.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Προβλήματα των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του Νόμο 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/3.4.2008) (συνημμένο) συνιστάται Δ/νση Ασφάλισης Παροχών των Τομέων Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών & Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και διαρθρώνεται σε τέσσερα τμήματα ως εξής:
α) Τμήμα Εσόδων & Παροχών Υγείας (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών)
β) Λογιστήριο
γ) Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος (Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών)
δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
στα οποία υπηρετούν:
>    ένας (1) υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ως Προϊστάμενος
Δ/νσης και των δύο Τομέων,
α)  Στο Τμήμα Εσόδων & Παροχών Υγείας (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών) υπηρετούν
>    μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων ως Προϊσταμένη με ανάθεση καθηκόντων η οποία απουσιάζει με άδεια ανατροφής παιδιού και
>    δύο (2) υπάλληλοι Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων.

β) Στο Λογιστήριο (και των δύο Τομέων) υπηρετούν
>    μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων και για τους δύο Τομείς η οποία θα απουσιάζει για λόγους υγείας για ένα (1) μήνα και δεν είναι γνωστό πότε θα επιστρέψει και δεν υπάρχει Προϊστάμενος Τμήματος,
γ) Στο Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος (Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών) υπηρετούν
>    μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ως Προϊσταμένη με ανάθεση καθηκόντων και σύντομα δεν θα υπάρχει Προϊστάμενος διότι η υπάλληλος θα απουσιάσει από μέσα Ιουνίου με κανονική άδεια, άδεια κύησης, λοχείας και ανατροφής παιδιού και τέλος
δ) Στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (και των δύο Τομέων) υπηρετούν
>    δύο (2) υπάλληλοι Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ο ένας εκ των οποίων είναι και Προϊστάμενος Τμήματος και απουσιάζει με αναρρωτική άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα
>    μία (1) υπάλληλος Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό και
    μία (1) υπάλληλος Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας.
Στον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
Υπάρχουν μετά την ενοποίηση των Ταμείων πέντε (5) οργανικές θέσεις:
1 Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού,
3 Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων και
1 Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού.
Η μία (1) θέση Δ.Ε. είναι κενή λόγω μετάταξης μία υπάλληλος στις 16/12/2009.
Σήμερα υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί:
Μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. στο Τμήμα Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος και
Τρεις (3) υπάλληλοι στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ήτοι:
ένας (1) Π.Ε. ως Προϊστάμενος Δ/νσης και των δύο Τομέων
Από τα μέσα Ιουνίου 2011 στον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών θα υπηρετούν ο Προϊστάμενος Δ/νσης των Τομέων και μία υπάλληλος Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό.
ένας (1) Δ.Ε. ο οποίος απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προβλημάτων υγείας και μία (1) Υ.Ε.Στον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
Υπάρχουν μετά την ενοποίηση των Ταμείων δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις:
1 Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού,
1 Τ.Ε. Πληροφορικής,
7 Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων
2 Δ.Ε. προσωπικού Η/Υ
1 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό
1 Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας
Τέσσερις (4) θέσεις είναι κενές 1 Π.Ε., 2 Δ.Ε. και 1 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό, λόγω μετατάξεων ή συνταξιοδοτήσεων.
Σήμερα υπηρετούν εννέα (9) υπάλληλοι.
Οι δύο (2) υπάλληλοι Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ και η μία (1) Τ.Ε. Πληροφορικής
βρίσκονται στον Τομέα αλλά ανήκουν στη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α..
Η Υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε. Πληροφορικής βρίσκεται σε άδεια λοχείας και ανατροφής παιδιού.
Δηλαδή ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών λειτουργεί με πέντε (5) υπαλλήλους
η μία εκ των οποίων είναι η καθαρίστρια και πρέπει να εξυπηρετούν:
19.247 Ασφαλισμένους   
1.   Άμεσα μέλη
•    Εν ενεργεία 14.329
•    Συνταξιούχοι 1667
2.   Έμμεσα μέλη   3.251.
και οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα Τμήματα ως εξής:
Μία (1) υπάλληλος Δ.Ε. στο Λογιστήριο και των δύο Τομέων η οποία θα απουσιάζει για λόγους υγείας για ένα (1) μήνα και δεν είναι γνωστό πότε θα επιστρέψει με αποτέλεσμα:
•   να μην μπορούν να δοθούν τα μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια οικονομικά στοιχεία των Τομέων στο Ε.Τ.Α.Α. ώστε να δοθούν στο Υπουργείο, στη Τρ. Ελλάδος κλπ. στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης και του Δ.Ν.Τ.
•    να μην γίνουν οι αποδόσεις των κρατήσεων υπέρ τρίτων,
•    να μη γίνεται έκδοση ενταλμάτων πληρωμών
•    να μη γίνονται οι πληρωμές προμηθευτών
•    Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος και Προμηθευτών
•    Η έκδοση Βεβαιώσεων Προμηθευτών
•    να μη γίνεται η απόδοση ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Α. κλπ.
και οι Τομείς να κινδυνεύουν με χρηματικά πρόστιμα.
Τρεις (3) υπάλληλοι Δ.Ε. στο Εσόδων & Παροχών Υγείας η μία εκ των οποίων απουσιάζει με άδει ανατροφής παιδιού
Μία (1) Δ.Ε. και μία (1) Υ.Ε.στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
Με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό όλες οι εργασίες των Τομέα καθυστερούν και δίκαια οι
Ασφαλισμένοι διαμαρτύρονται για την μη άμεση εξυπηρέτηση τους.
Επίσης καθημερινώς πρέπει και να διεκπεραιωθούν και εξωτερικές εργασίες οι οποίες
απασχολούν ένα ή και δύο υπαλλήλους για αρκετή ώρα.
Σοβαρό Πρόβλημα αποτελεί η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων όπου τα 2/3
του ωραρίου, οι Υπάλληλοι απαντάνε στα αιτήματα και παράπονα των Ασφαλισμένων και με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν τις εργασίες τους όπως εκκαθαρίσεις νοσηλίων
κλπ.
Πέραν της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης υπάρχει και η απευθείας ενημέρωση των Ασφαλισμένων σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν και που επίσης συμβάλουν ώστε να μένουν πίσω οι υπόλοιπες εργασίες.
Επιπροσθέτως   σύμφωνα   με   την   παρ.   2   του   άρθρου   24   Ν.    3965/2011
(ΦΕΚ113/Α/18.5.2011) «     ο Ο.Π.Α.Δ. και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
καταβάλλουν ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού…» (συνημμένο) και λόγω του ότι ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών καθυστερεί τις πληρωμές στα Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακεία, Φαρμακευτικοί Σύλλογοι κλπ. από τον Τομέα παρουσιάζονται προβλήματα όπως αυτό της Διαταγής Πληρωμής του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, η οποία μας κοινοποιήθηκε από την Νομική Υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. στις 6.5.2011, σύμφωνα με την οποία απαιτείτε η καταβολή του ποσού 26.802,61€ (17.682,61€ για τόκους υπερημερίας και 9.120,00€ για δικαστικά έξοδα κλπ.) με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι Ασφαλισμένοι και να διαμαρτύρονται δικαιολογημένα στο προσωπικό του Τομέα.
Η εκκαθάριση δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει ως παρακάτω:
•    Φαρμακεία πληρώθηκαν συνταγές φαρμακείων που υποβλήθηκαν τον 8° , 9° και 10° του έτους 2010.
•    Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εξοφλήθηκαν συνταγές φαρμακευτικών συλλόγων που υποβλήθηκαν τον 1Ο  και 2° του έτους 2011 με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο (χωρίς οριστικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 121/2008 (ΦΕΚ.183/Α)). Προς το παρόν έχει σταματήσει η εκκαθάριση γιατί χρειάζεται να γίνει και οριστικός έλεγχος έπειτα και από την Επιστροφή αθεώρητου του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής με την υπ’ αρίθμ. 21 Πράξη Επιστροφής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου (συνημμένη) στην οποία αναφέρεται ότι η οριστική

εκκαθάριση των λογαριασμών των φαρμακοποιών πρέπει να γίνεται τον επόμενο μήνα του Πρόχειρου Λογιστικού Ελέγχου.
•    Ασφαλισμένοι εκκαθαρίζονται τα νοσήλια του 7ου του 2009 (έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος),
•    Κλινικές εκκρεμεί όλο το 2009, 2010 και 2011
•    Νοσοκομεία εκκρεμεί όλο το 2009, 2010 και 2011
•    Ιατροί εκκαθαρίζονται λογαριασμοί 7ου και 8ου του 2009 και τέλος
•    Διαγνωστικά Κέντρα εκκρεμεί όλο το 2009, 2010 και 2011
•    Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλει από 4° /2009
Οι οφειλές του Τομέα είναι 20.000.000€ περίπου και το Ταμειακό Υπόλοιπο την 26/5/2011 είναι 8.319.538,16€
Όλοι οι υπάλληλοι δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία, ζήλο και ενδιαφέρον για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουν όλες τις εργασίες τους.
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ότι ο Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών δεν θα λειτουργεί εφόσον δεν θα υπάρχει υπάλληλος και δε θα χορηγούνται Εφάπαξ Βοηθήματα και λοιπές παροχές και στο Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών το πρόβλημα δυσλειτουργίας θα μεγιστοποιηθεί και ειδικότερα στο Λογιστήριο των δύο Τομέων

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙστη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών να λάβει σοβαρά υπόψη όλα τα ανωτέρω προβλήματα δυσλειτουργίας των δύο Τομέων και να γίνουν όλες οι δυνατές ενέργειες να διατεθεί προσωπικό για την ομαλή λειτουργία των Τομέων και ειδικότερα να διατεθεί μόνιμα ελεγκτής Φαρμακοποιός ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία και των δύο Τομέων.
Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής να διαβιβαστεί στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση

Τέλος, παραθέτουμε και την από 23.06.10 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ε.Τ.Α.Α. προς μεμονωμένους φαρμακοποιούς της χώρας, για την σύναψη συμβάσεων. Δεν μας είναι γνωστό αυτή τη στιγμή, εάν στην πρόσκληση αυτή υπήρξε ανταπόκριση.
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε. Τ. Α. Α-

Αριθμ. Πρωτ. 48828/23-06-2010 Αθήνα 22 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Σύναψη συμβάσεων με μεμονωμένους φαρμακοποιούς.

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), σύμφωνα με την υπ’αριθμ.83/10.6.10 (θέμα 44) απόφαση του Δ.Σ. του και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του Ν.3655/20Ο8 (ΦΕΚ Α’58/3.4.08), προσκαλεί προς σύναψη συμβάσεων και συνεργασία μεμονωμένους φαρμακοποιούς αποκλειστικά και μόνον σε περιοχές που οι οικείοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δεν εφαρμόζουν τη Σύμβαση του ΕΤΑΑ με τον Π.Φ.Σ.
Η συνεργασία θα αφορά τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ σε όλη τη χώρα και ειδικότερα το σύνολο των ασφαλισμένων (χωρίς δυνατότητα επιλογής Τομέα ή Τομέων) των Τομέων Υγείας: α) Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) Υγειονομικών, γ) Δικηγόρων Αθηνών, δ) Δικηγόρων Πειραιώς, ε) Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) Δικηγόρων Επαρχιών και ζ) Συμβολαιογράφων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση.
2.    Άδεια λειτουργίας φαρμακείου.
3.    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
4.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5.    Αριθμό ατομικού τραπεζικού λογαριασμού. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού θα πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος ο αιτών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται cm^v Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε.Τ.Α,Α, Διεύθυνση Μάρνη 22,10433 ΑΘΗΝΑ
απ’ όπου μπορούν να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα εγκεκριμένα από το Δ.Σ. του Ε.ΤΑ.Α. έντυπα συμβάσεων, τα οποία θα δημοσιευθούν και στην ιστοσελίδα του Ταμείου:
http://www.etaa.gr.»

Πηγή: http://www.dslar.gr/

Advertisements

2 Σχόλια

Filed under ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

2 responses to “Περί Τ.Υ.Δ.Ε. ο λόγος…

 1. Παύλος Τζούμης

  Ως ιδιώτης γιατρός, βλέπω ότι το ΤΥΔΕ έχει παντελώς εγκαταλειφθεί. Τα στοιχεία που αναφέρονται συγκεκριμένα για οφειλές προς ιδιώτες ιατρούς από το 2009 είναι απολύτως αληθή. Επίσης είναι γεγονός ότι τηλεφωνικά είναι μάταιος κόπος να προσπαθήσει κανείς να λάβει πληροφόρηση.
  Πέραν αυτών, στα Ιωάννινα απ’όπου σας γράφω, έχει τοποθετηθεί ελεγκτής ιατρός (πολύ σωστή κίνηση), ΟΜΩΣ άραγε δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία της εν λόγω ιατρού ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στο πόστο της, όπως συμβαίνει με τους ελεγκτές ΟΛΩΝ των άλλων Ταμείων? Το ρωτώ διότι μαθαίνουμε από ασφαλισμένους ότι η εν λόγω ιατρός ασκεί έλεγχο 1-2 φορές εβδομαδιαία, ότι τον περασμένο μήνα ήταν πολλές φορές απούσα λόγω του επιείμενου γάμου της (!) και ότι τώρα που μιλάμε τελεί εν αδεία έως 5-8-11. Ποιος είναι ο μισθός του ελεγκτή Ιατρού? Ποιες οι υποχρεώσεις του? Γιατί να είναι πιο προνομιούχος συγκριτικά με τους ελεγκτές των άλλων Ταμείων? Από τα δικά σας χρήματα πληρώνεται και εσείς είστε αυτοί που πρέπει να μεριμνήσετε.
  Εν κατακλείδει, μάλλον το φιλότιμο είναι αυτό που κάνει εμάς τους ιδιώτες ιατρούς να συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους του πολύπαθου ΕΤΑΑ (σ.σ. και στο ΤΣΑΥ τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όσον αφορά στις καθυστερήσεις πληρωμών…).

 2. Παύλος Τζούμης

  Και κάτι ακόμα…
  Παραθέτω το βιογραφικό του Προέδρου του ΕΤΑΑ (που προίσταται και του δικού σας Ταμείου):

  […Ο Αργύρης Ζαφειρόπουλος σπούδασε Μαθηματικά και Υπολογιστές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Πανεπιστήμιο του Sunderland. Από τότε έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.

  Από τον Οκτώβριο του 2008 κατέχει την θέση του Προέδρου του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) στο οποίο εντάχθηκαν (ως Τομείς) οι Φορείς Κύριας Ασφάλισης: ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ & ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ μαζί με τους αντίστοιχους Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας. Το ΕΤΑΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους νέους ασφαλιστικούς φορείς με περισσότερους από 350.000 ασφαλισμένους και περιουσία που ξεπερνά τα 6.5 δισεκατομμύρια ευρώ.

  Από το 2003 – 2007 ίδρυσε και διεύθυνε δύο εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στους χώρους των Defence Simulation, Geospatial Intelligence, Homeland Security & Virtual Reality. Οι εταιρίες αντιπροσώπευαν πέντε Αμερικανικές εταιρίες μεταξύ των οποίων και την Google Earth.

  Από το 1999 μέχρι και το 2003 κατείχε τη θέση του Αντιπρoέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Intel Hellas S.A. καθώς και την θέση του Regional Business Development Manager της Intel Hellas S.A., έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Μάλτα καθώς και τον χώρο της Βαλκανικής μέσω συνεργατών. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με την Intel Hellas S.A. η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και τοπικών εμπορικών συνεργασιών. Επιστέγασμα των ανωτέρω προσπαθειών υπήρξαν οι τρεις Ευρωπαϊκές διακρίσεις πού έλαβε σε Ομαδικό (Team Work) και μία σε Προσωπικό επίπεδο (Excellence in Customer Orientation) για την επίτευξη των στόχων της Intel Hellas S.A.

  Ο Αργύρης Ζαφειρόπουλος διαθέτει επίσης πολυετή εμπειρία στην ελληνική αγορά Πληροφορικής έχοντας εργαστεί σε μεγάλες ελληνικές & πολυεθνικές εταιρίες Πληροφορικής ενώ πριν το 1989, εργάστηκε ως προγραμματιστής & αναλυτής, καθώς και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων….].

  Περηφάνεια για τους 350.000 ασφαλισμένους και τα 6,5 δις ευρώ περιουσία του ΕΤΑΑ, ΟΜΩΣ
  ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΑΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ?
  Είναι σαν να βάζω εγώ στο Ιατρείο μου σαν αρχηγό τον περιπτερά της γειτονιάς ο οποίος είναι κορυφή πχ στις δημόσιες σχέσεις, κι ας μην σκαμπάζει γρι …

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s