ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Είναι κοινός τόπος, ότι το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης της ελληνικής δικηγορίας έχει ξεπεραστεί. Θεσμοθετημένο μόλις το 1954, έλκει την νομιμοποίησή του στην προ του έτους  αυτού εποχή. Έκτοτε, πορευόμαστε εντός του πλαισίου αυτού, σε ένα περιβάλλον διαρκώς εξελισσόμενο και μεταλλασσόμενο, χωρίς να είμαστε σε θέση, να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις και τις μεταλλάξεις αυτές. Μέχρι φέτος, οπότε εκδηλώθηκε η πρόσφατη νομοθετική επιλογή της κυβέρνησης, για την «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», που ήδη είναι νόμος του κράτους, με στόχο τη μείωση του κόστους της απονομής της δικαιοσύνης(!)

Είναι προφανές, ότι η πραγματικότητα έχει τον ρυθμό και την ταχύτητά της. Η πραγματικότητα αυτή λοιπόν, έχει ήδη επιβάλλει τους όρους της : Υπερπληθωρισμός δικηγόρων, τρομακτική ανισότητα, ως  προς τους όρους άσκησης του επαγγέλματος, υπαλληλοποίηση των συναδέλφων, ισχυρές εταιρείες, ικανές να δραστηριοποιούνται όπου εκείνες νομίζουν ότι πρέπει και, όλα αυτά βεβαίως, ενταγμένα στην απολύτως ανισοβαρή κατανομή πλούτου και εξουσιών σε εθνικό επίπεδο : άρα, απολύτως ανισοβαρής κατανομή και των αντικειμένων της δικηγορικής ύλης σε ένα απολύτως αρρύθμιστο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου επιτρέπονται τα πάντα.

Στην παρούσα συγκυρία, όλες οι παραπάνω παθογένειες, εντείνονται δραματικά, με την συρρίκνωση που επιφέρει η οικονομική κρίση.

Τούτων δοθέντων, είναι καιρός, το θέμα της άσκησης της δικηγορίας, όπως και των νομικών σπουδών, να τεθεί εξ αρχής, με το αίτημα της ριζικής μεταρρύθμισης του πλαισίου του και μάλιστα, στη λογική της μεταρρύθμισης του συνόλου των νομικών επαγγελμάτων : δικηγορίας, συμβολαιογραφίας, ακόμη και αναγκαστικής εκτέλεσης. Απ’ τη μια το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο άσκησης των επαγγελμάτων αυτών, μας δίνει παραδείγματα αξιοποιήσιμα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Απ’ την άλλη, η ελληνική πραγματικότητα –κοινωνική, οικονομική, διοικητική- επιβάλλει η επιλογή να είναι εγχώρια, να δίνει απαντήσεις στα δικά μας ερωτήματα, να προωθεί την δική μας πραγματικότητα.

Είναι προφανές, ότι το αίτημα αυτό δεν υπηρετείται με νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως η τελευταία της κυβέρνησης, η οποία αποσπασματικά και ψευδεπίγραφα ήρθε να «απελευθερώσει» ένα επάγγελμα, το οποίο υπηρετούν 42.000 άνθρωποι στη χώρα μας, ο μεγαλύτερος αριθμός στην Ευρώπη, εκ των οποίων, το 40% (από τα στοιχεία του Δ.Σ.Α.) δεν έχει κάνει ούτε μία παράσταση το 2010 !

Είναι προφανές επίσης, ότι το αίτημα αυτό δεν υπηρετείται με νομοθετήματα, που έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στην εκταμίευση της τέταρτης δόσης….

Με τις σκέψεις αυτές, εμείς, ως συνδυασμός, προσβλέπουμε στο άνοιγμα της συζήτησης αυτής, όχι μόνον εντός του συλλόγου μας, αλλά και εντός του δικηγορικού σώματος στο σύνολό του, με σκοπό τη διαμόρφωση συνολικής προγραμματικής πρότασης, για μια δικηγορία σύγχρονη, προωθημένη,  ανοιχτή, χωρίς περιορισμούς (όχι μόνον γεωγραφικούς), αλλά και χωρίς εξαρτήσεις. Μια δικηγορία ρυθμισμένη στην άσκησή της με κανόνες, των οποίων την εφαρμογή θα εγγυώνται οι δικηγορικοί σύλλογοι.

Τέλος, επιτακτική είναι πλέον η μεταρρύθμιση και των διατάξεων, των σχετικών με την δευτεροβάθμια εκπροσώπηση των δικηγόρων : ο θεσμός της Ολομέλειας των Προέδρων, θεσμός χωρίς θεσμικά αντίβαρα και δικλείδες ασφαλείας (οι τελευταίες εξελίξεις ανέδειξαν και αυτήν τη διάσταση περίτρανα), πρέπει τάχιστα να μετεξελιχθεί σε ένα όργανο σύγχρονο, δημοκρατικής, αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης.

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στο περιβάλλον που περιγράψαμε παραπάνω, είναι προφανές, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει ρόλο κεντρικό και ουσιώδη : Εγγυητικό και ρυθμιστικό. Με λειτουργία,  που θα τείνει να γίνεται συνθετότερη, σε πλήρη αναλογία με την πραγματικότητα, ο Δικηγορικός Σύλλογος πρέπει να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα, ενός περιφερειακού συλλόγου μάλλον μεγάλου, με προβλήματα και απαιτήσεις.

Τα σοβαρότερα καθήκοντά του, –ομαδοποιημένα-  τα αντιλαμβανόμαστε, ως εξής :

 

1. Τα αμιγώς διοικητικά

Όσα δηλαδή έχουν να κάνουν με την καθημερινή διοίκηση του συλλόγου, όσα εξυπηρετούν και την καθημερινότητα του δικηγόρου: έκδοση γραμματίων, πιστοποιητικών, οικονομική διαχείριση κ.λ.π.  Η πραγματικότητα του συλλόγου μας είναι ήδη  προωθημένη στον τομέα αυτόν, με μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Υπάρχουν πολλά όμως, που μπορούν να γίνουν σχετικά με την ενημέρωση των συναδέλφων, με την αξιοποίηση της διαδικτυακής τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Συγκεκριμένα:

 • Αναβάθμιση του site του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, ώστε αυτό: ι) να προσφέρει περισσότερες επιλογές ενημέρωσης στον επισκέπτη του και, ιι) να προσφέρει την δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης στα μέλη του συλλόγου, π.χ. να μπορούμε να υποβάλλουμε αίτηση στο Δ.Σ. μέσω αυτού.
 • Συνεχής ενημέρωση του site, με ό,τι αφορά και ενδιαφέρει τον δικηγόρο, τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.
 • Δημιουργία τοπικής ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών, με συγκέντρωση των πιο ενδιαφερουσών αποφάσεων των δικαστηρίων της Δυτικής Μακεδονίας, πολιτικών, ποινικών και διοικητικών.
 • Συνεχής άμεση ενημέρωση των συναδέλφων, με e mail, για τις ληφθείσες αποφάσεις του Δ.Σ., ανακοινώσεις του συλλόγου ή της ολομέλειας, ψήφιση σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών κ.λ.π.
 • Οργανωμένο σύστημα υποδοχής των νέων συναδέλφων, με διανομή, πέραν του Κώδικα Περί Δικηγόρων, ενός corpus εγγράφων που κωδικοποιημένα θα αναπτύσσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως εγγραφή σε ΛΕΔΕ, ΛΕΔΚΟ κλπ., προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στο επάγγελμα.

 

2. Διεκδικητικά

 Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πραγματικότητα της ελληνικής δικαιοσύνης και της διοίκησης επιβάλλει την συνεχή διεκδικητική στάση όλων μας, για τα θέματα, που αφορούν την ίδια, αλλά και εμάς. Ο ρόλος του Δικηγορικού Συλλόγου λοιπόν, πρέπει να επεκτείνεται και σ’ αυτές τις περιοχές. Έτσι, μιλώντας για την βιωμένη εμπειρία μας στην Κοζάνη, νομίζουμε, ότι το διεκδικητικό πλαίσιο του συλλόγου πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον από τα εξής :

 • Κορυφαίο, κατά την αξιολόγησή μας, το αίτημα, για την ίδρυση Διοικητικού Εφετείου.
 • Η ταχύτερη, κατά το δυνατόν, υλοποίηση του Τμήματος Μεταγωγών, σύμφωνα με τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες.
 • Η ανέγερση κτιρίου, για την στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 • Η σύγχρονη μηχανοργάνωση των δικαστικών υπηρεσιών, με ό,τι σημαίνει αυτή : εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην εξέλιξη της δίκης, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων κ.λ.π.
 • Επαναφορά των οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία Σερβίων, Ανασελίτσης και Σιατίστης.
 • Πρόσληψη προσωπικού.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών του Κτηματολογίου και επέκτασή τους στο σύνολο του νομού Κοζάνης.
 • Συνεχής ενεργητική συμβολή στην βελτίωση των κτιριακών υποδομών ανά τον νομό.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειώσουμε, πως τα αιτήματα αυτά δεν είναι απλά συντεχνιακά αιτήματα, αλλά κατατείνουν σαφώς στον εκσυγχρονισμό των δικαστικών υπηρεσιών και την βελτίωση της παρεχόμενης στον πολίτη δικαστικής υπηρεσίας.

3. Επιστημονική παρουσία και προσφορά 

Δικηγορία χωρίς επιστημονικότητα, απλώς ΔΕΝ νοείται. Η συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών από ενδιαφερόμενα μέλη του συλλόγου, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, όπως και η συγκέντρωση και αξιολόγηση τοπικής νομολογίας, είναι δύο δυνατότητες. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Αν και η σχέση μας με την επιστήμη είναι ατομική, ο Δ.Σ.Κ. μπορεί να εξασφαλίζει την επαφή των μελών του με τα επιστημονικά τεκταινόμενα μέσω διοργανώσεων εκδηλώσεων, συμμετοχής σε διοργανώσεις άλλων συλλόγων ή φορέων κ.ά. Η επικοινωνία είναι πλέον εξαιρετικά εύκολη και άμεση σε καθημερινή βάση, πράγμα που καθιστά ευκολότερες και τις διοργανώσεις. Ο Δ.Σ.Κ. έχει ήδη παράδοση στον τομέα αυτόν, που πρέπει να συνεχιστεί και εξελιχθεί.

4. Εξωστρεφής, κοινωνική λειτουργία του Δ.Σ.Κ.

Είναι προφανές, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης, με το αυξημένο κύρος, επιστημονική επάρκεια και αξιοπιστία, την οποία διαθέτει, μπορεί να παίξει έναν ενεργό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα της περιοχής. Έτσι, ο Δ.Σ.Κ. μπορεί και πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή και διαβούλευση με τους εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, συνδικαλιστικά όργανα, Μ.Κ.Ο. και πάσης φύσεως οργανώσεις. Μπορεί και πρέπει να είναι ταγμένος στην υπεράσπιση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών και να παρεμβαίνει υπέρ τους.

5. Εξωστρεφής, στραμμένη στην δευτεροβάθμια εκπροσώπηση του σώματος των δικηγόρων, λειτουργία του Δ.Σ.Κ.

Ο Δ.Σ.Κ. είναι πια ένας από τους μεγάλους συλλόγους της ελληνικής περιφέρειας, όπως έχουμε ήδη σημειώσει. Ο κόσμος του, οι δικηγόροι της Κοζάνης, βιώνουν μία πραγματικότητα εξαιρετικά σκληρή και αδυσώπητη : Τα προβλήματα της δικηγορίας στο ζενίθ, με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, που σημειώνει μία σημαντική οικονομική συρρίκνωση. Ο Δ.Σ.Κ. λοιπόν, μπορεί και πρέπει να πρωτοστατήσει στην Ολομέλεια των Προέδρων, όπως και σε όποιο άλλο πεδίο χρειαστεί, στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Στην συνεισφορά ιδεών, στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων, που θα απευθύνονται στο σύνολο των δικηγόρων της χώρας, για τη διαμόρφωση της μεγάλης, προοδευτικής μεταρρυθμιστικής πρότασης. Στη διαδικασία αυτή, παλιοί και νέοι συνάδελφοι πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο, ενώ μπορούν να συνδυαστούν όλοι οι τρόποι άμεσης επικοινωνίας : Η Γ.Σ. μπορεί να μετατραπεί σε εργαστήρι ιδεών, τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία της ανταλλαγής απόψεων. Γενικά, πρέπει και μπορούμε, παρά τα βάρη μας, να χαράξουμε την δική μας συναρπαστική διαδρομή, που – ποιος ξέρει ;- ίσως μας οδηγήσει σε νέες ατραπούς.

6. Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης, συλλογικός διαπραγματευτής

Terra incognita, αλλά και πρόκληση μεγίστης σημασίας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, σύμφωνα με τον άρτι ψηφισθέντα νόμο, αναλαμβάνουν τον ρόλο του συλλογικού διαπραγματευτή των αμοιβών και των όρων παροχής υπηρεσίας με τους μεγάλους πελάτες : τράπεζες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, δημόσιο, Ο.Τ.Α. κ.λ.π. Η ρυθμιστική – εγγυητική λειτουργία του συλλόγου εμπλουτίζεται με την καινούργια αυτή αρμοδιότητα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαφώς προστατευτικά, ως προς τα μέλη. Η διαπραγματευτική λειτουργία απαιτεί απόλυτη διαφάνεια, όχι μόνον στη λήψη των αποφάσεων, αλλά και σε ολόκληρη την διαπραγματευτική διαδικασία.

Τεράστιο το στοίχημα, άξιο λήψεως όμως.

ΙΙΙ. ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Χρειάζεται ειδική ενασχόληση με τους νέους συναδέλφους ; Νομίζουμε πως ναι, αφού στις πλάτες τους σηκώνουν τις βαρύτερες συνέπειες των παθογενειών του χώρου. Αποτελούν τη δύναμη και την αδυναμία του επαγγέλματος. Νέοι, προικισμένοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, προσγειώνονται ανώμαλα από τα ύψη του πάλαι ποτέ αριστοκρατικού λειτουργήματος, στον πραγματικό κόσμο της δικηγορικής εργασίας.

Έχοντας πλήρως την συνείδηση, ότι η δικηγορία είναι ελεύθερη και – άρα και – ανταγωνιστική, πιστεύουμε, ότι ο Δ.Σ.Κ. οφείλει να αξιοποιεί στο μέγιστο τις όποιες δυνατότητές του, για την προστασία των νέων συναδέλφων. Η αυστηρή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, όπως και η τήρηση στην πράξη των όρων ίσης μεταχείρισης και άσκησης του επαγγέλματος είναι η ελάχιστη, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση, για την ισότιμη και αξιοπρεπή παρουσία τους. Στον σύλλογο επίσης, ανήκει η ευθύνη της υποδοχής τους στο επάγγελμα και της προσαρμογής τους σ’ αυτό, με την διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων με επιστημονικό ή και πρακτικό περιεχόμενο.

Γενικά, η αλληλεγγύη μας προς τους νέους συναδέλφους αποτελεί το μέτρο του πολιτισμού μας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Διεκδικούμε την διοίκηση του συλλόγου σε μια φάση δύσκολη, μάλλον κακή. Η κατάρρευση των εσωτερικών συνόρων είναι γεγονός, αλλά ποιος πιστεύει, ότι αυτή από μόνη της θα εξυγιάνει το παραμικρό ; Ότι θα μειώσει το κόστος απονομής της δικαιοσύνης ; Ποιος πιστεύει, ότι το επάγγελμα απελευθερώθηκε, όταν αυτό δεν έχει οριοθετηθεί, δεν έχει προστατευθεί ; Ότι θα αναπτυχθεί ο υγιής ανταγωνισμός και όχι ο αθέμιτος ;

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Έπεται η συνέχεια. Με ευρύτατη νομοθετική εξουσιοδότηση, η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να ρυθμίσει εξίσου ευρύτατα πεδία με προεδρικά διατάγματα. Στην πορεία αυτή οφείλουμε να είμαστε παρόντες. Με προτάσεις και παρεμβάσεις ουσιαστικές και σύγχρονες, σημερινές, χωρίς αρνητισμούς και εμμονές.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Εμπιστευτείτε μας.

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Δικηγορία, ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s